digiGO actielijnen en actuele digiDeals

Het digiAkkoord tot 2030 vormt de aanzet voor het sluiten van digiDeals: concrete projecten en programma’s om het akkoord invulling te geven. Dit doen we door de digiDeals te koppelen aan zeven digiGO actielijnen. Welke dit zijn, en welke deals daarbij horen, zie je hieronder.

Lees meer over het digiAkkoord >
Toets hoe sterk jouw mogelijke digiDeal is >

Eerste digiDeals ondertekend op 23 maart 2023

digiGO Actielijn 1: End-to-end integrale engineering

Bij overdrachtsmomenten in de keten (inclusief van oplevering naar onderhoud) wil je dat alle eerder verzamelde en gebruikte kennis en data geborgd en bruikbaar is. Zodat partijen verderop in de keten daarmee verder kunnen. Daar zorgen de digiDeals onder digiGO Actielijn 1 ‘End-to-end engineering’ straks voor. Het uiteindelijke doel is om faalkosten te verlagen en schaarse resources te bewaken. Door minder verlies van kennis en/of data, en door te voorkomen dat digitaal werk opnieuw moet worden gedaan (re-work).

digiDeals binnen deze actielijn

 • De ILS Configurator – Nu de tool klaar is, begint het eigenlijk pas! Nu wordt er verder gekeken naar mogelijke datakoppelingen en andere vervolgstappen. Meer hierover lees je op de ILS Configurator pagina. 
 • GEBouwde Omgeving Referentie Architectuur (GEBORA) – Met ondersteuning van diverse organisaties vanuit de gebouwde omgeving is het digiGO Enterprise Architectuur team gestart met het opzetten van GEBORA. Lees verder op de pagina Referentiearchitectuur.
 • Eenheid van taal en techniek
digiGO Actielijn 2: Voorspelbaarheid assetmanagement

Onderhoud wordt steeds vaker uitbesteed in meerjarencontracten waarbij veel kennis en data bij verschillende partners in de keten ligt. Om het onderhoud voorspelbaar, eenvoudiger én betaalbaar te maken, zijn er allerhande technische oplossingen voorhanden. Denk aan digital twining en slimme sensoren om data real-time te verzamelen. Maar als eigenaar, onderhoudspartijen en onderaannemers moet je deze gegenereerde data ook nog kunnen delen, interpreteren en omzetten. Hoe doe je dat in één taal, veilig en betrouwbaar? Met digiDeals onder de digiGO actielijn ‘Voorspelbaarheid Assetmanagement’ formuleren we antwoorden op deze cruciale digitaliseringsvragen.

digiDeals binnen deze actielijn

 • digiZEBRA
 • Standaard berichtdefinities assetmanagement
digiGO Actielijn 3: Verbetering van de circulaire marktplaats

Partijen in de sector hebben stevige ambities voor circulair bouwen. De nationale doelstelling om 50% minder grondstoffen te gebruiken in 2030 lijkt ver weg, maar daar moeten we onze bouwprocessen nu al op voorbereiden. En dat staat al flink in de steigers. Zo zijn er tal van lokale en regionale initiatieven, maar opschalen en koppelen blijkt nog lastig. Tegelijkertijd zien we ook vanuit Europa het beleid en wetgeving voor circulair bouwen vorm krijgen. Om opschaling en samenwerking te vergroten, zoeken we naar uniformiteit en koppeling van initiatieven met de juiste standaarden. Standaarden waar op lokaal niveau mee gewerkt kan worden, die tegelijk voldoen aan de komende richtlijnen vanuit Europa. Twee belangrijke thema’s, en daarmee digiDeals, zijn (Materiaal) Paspoorten en Marktplaatsen voor hergebruik. Hoe moet de informatiestroom vorm krijgen en hoe kunnen we de juistheid en kwaliteit van informatie waarborgen?

Meer weten?

Voor de Actielijn verbetering van de circulaire marktplaats kun je terecht bij:

Ambassadeur: Rien Wabeke | Directeur Ketenstandaard
Contactpersoon: Edwin Zinsmeister | digiGO

digiDeals binnen deze actielijn

 • Materiaal paspoorten
 • Marktplaatsen voor hergebruik
 • Kringloopintegratie platform Circulaire Geveleconomie
 • Circulair bouwen – potentiescan

 

digiGO Actielijn 4: verduurzaming ondersteunen met digitalisering

Door de groeiende focus op duurzaamheid wordt het voor organisaties in de gebouwde omgeving steeds belangrijker om toegang te hebben tot kloppende duurzaamheidsdata. Deze data zijn essentieel om gefundeerde keuzes op duurzaamheidsvlak te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de verplichting om te rapporteren over de mate van duurzaamheid van de activiteiten van de eigen organisatie. Dit zorgt voor een toenemende urgentie om duurzaamheidsdata over de gehele keten digitaal en gestandaardiseerd te kunnen delen.

Binnen deze actielijn passen initiatieven die de verduurzamingsinspanning efficiënter maken door digitalisering en standaardisering.

digiDeals binnen deze actielijn

 • Bespaar Samen
 • Digitale schouw
 • CSRD data in bestaande datastroom
 • CoolOrange
digiGO Actielijn 5: Digital Twins

Aanleiding voor de digiGO Actielijn 5 ‘Digital Twins’ vormen de vraagstukken bij het koppelen en uitwisselen van (3D)bouw- en GEO-informatie, bedoeld voor de gehele keten. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied in Nederland. Daarbij wordt het wiel op verschillende plekken opnieuw uitgevonden en kunnen verschillende systemen en netwerken die ontwikkeld zijn niet met elkaar ‘praten’. Om deze uitdaging te tackelen, zijn gestandaardiseerde methodes en tools nodig. Daarbij moeten ook richtlijnen worden vastgelegd. Want zo kunnen we een belangrijk deel van de bestaande digitale obstakels op technisch, juridisch, organisatorisch en commercieel vlak, wegnemen.

digiDeals binnen deze actielijn

digiGO Actielijn 6: Automatisering Vergunningen om te versnellen

Het verlenen van vergunningen door gemeenten is een tijdrovend en arbeidsintensief werk, door de vele controles op een bouwontwerp. Tot nu toe worden 3D-modellen ‘platgeslagen’ aangeboden, omdat de huidige systemen geen automatische controle op 3D-modellen kunnen uitvoeren. Met de digiDeals onder de digiGO Actielijn ‘Automatisering Vergunningen om te versnellen’ ontwikkelen we oplossingen die hierin verandering gaan brengen. Zodat zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als gebruikers en beheerders van gebouwen straks veilig en snel digitaal verder geholpen zijn.

digiDeals binnen deze actielijn

 • BIM Legal
 • Automatiseren en versnellen vergunningsverlening
digiGO Actielijn 7: Eenduidige contractvorming

Hoe krijg je als opdrachtgever en -nemer zo helder mogelijk boven tafel wat er van jullie beiden en van de levering gevraagd wordt, en op welke manier dit gebeurt? Door hier bij aanbestedingen of in een contract goede afspraken over te maken. Door vóór het contract aan te gaan, samen verwachtingen te managen en de uitwisseling van data en informatie uit te werken en vast te leggen. Via de digiGO Actielijn ‘Eenduidige contractvorming’ willen we gaan werken aan digitale oplossingen, om te voorkomen dat je bij aanbestedingen en contractvorming op onduidelijkheden stuit, of dat je bij de uitvoering te maken krijgt met geschillen.

digiDeals binnen deze actielijn

 • Bouwcontracten en aanbestedingsvoorwaarden aanpassen

Meld jouw programma of project ook aan!

Ben jij ook bezig met een digitaliseringstraject? Geef het een boost en meld het aan als digiDeal.

Meld aan