digiGO actielijnen en actuele digiDeals

Het digiAkkoord tot 2030 vormt de aanzet voor het sluiten van digiDeals: concrete projecten en programma’s om het akkoord invulling te geven. Dit doen we door de digiDeals te koppelen aan zeven digiGO actielijnen. Welke dit zijn, en welke deals daarbij horen, zie je hieronder.

Lees meer over het digiAkkoord >
Toets hoe sterk jouw mogelijke digiDeal is >

Eerste digiDeals ondertekend op 23 maart 2023
digiDeals End-to-end integrale engineering

Bij overdrachtsmomenten in de keten (inclusief van oplevering naar onderhoud) wil je dat alle eerder verzamelde en gebruikte kennis en data geborgd en bruikbaar is. Zodat partijen verderop in de keten daarmee verder kunnen. Daar zorgen de digiDeals onder digiGO Actielijn 1 ‘End-to-end engineering’ straks voor. Het uiteindelijke doel is om faalkosten te verlagen en schaarse resources te bewaken. Door minder verlies van kennis en/of data, en door te voorkomen dat digitaal werk opnieuw moet worden gedaan (re-work).

Meer weten?

Voor de Actielijn End-to-end integrale engineering kun je terecht bij:

Ambassadeur: volgt
Contactpersoon: Martijn Carlier | digiGO

 

Referentiearchitectuur NLCS Netbeheer
digiDeals voorspelbaarheid assetmanagement

Onderhoud wordt steeds vaker uitbesteed in meerjarencontracten waarbij veel kennis en data bij verschillende partners in de keten ligt. Om het onderhoud voorspelbaar, eenvoudiger én betaalbaar te maken, zijn er allerhande technische oplossingen voorhanden. Denk aan digital twining en slimme sensoren om data real-time te verzamelen. Maar als eigenaar, onderhoudspartijen en onderaannemers moet je deze gegenereerde data ook nog kunnen delen, interpreteren en omzetten. Hoe doe je dat in één taal, veilig en betrouwbaar? Met digiDeals onder de digiGO actielijn ‘Voorspelbaarheid Assetmanagement’ formuleren we antwoorden op deze cruciale digitaliseringsvragen.

Meer weten?

Voor de Actielijn Voorspelbaarheid Assetmanagement kun je terecht bij:

Ambassadeur: Roeland Allewijn | Chief Data Officer Rijkswaterstaat
Contactpersoon: Edwin Zinsmeister | digiGO

digiDeals Bevorderen hergebruik van materialen in de bouw

Partijen in de sector hebben stevige ambities voor circulair bouwen. De nationale doelstelling om 50% minder grondstoffen te gebruiken in 2030 lijkt ver weg, maar daar moeten we onze bouwprocessen nu al op voorbereiden. Hierbij speelt ook het stimuleren en optimaliseren van het hergebruik van grondstoffen, materialen en elementen een grote rol. Er zijn al tal van lokale en regionale initiatieven, maar het blijkt lastig deze op grotere schaal toe te passen en met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd krijgt het Europese beleid en de wetgeving voor circulair bouwen meer vorm. Om de opschaling en samenwerking te vergroten, zoeken we naar uniformiteit en koppeling van initiatieven met de juiste standaarden. Standaarden waar op lokaal niveau mee gewerkt kan worden en die tegelijk voldoen aan de komende richtlijnen vanuit Europa. De digiDeals binnen deze actielijn richten zich op het bijhouden van de herkomst en kwaliteit van materialen, zodat hergebruik makkelijker wordt. Samen denken we onder meer na over hoe we de informatiestroom efficiënt organiseren en hoe we de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie kunnen borgen.

Meer weten?

Voor de Actielijn bevordering hergebruik in de bouw kun je terecht bij:

Ambassadeur: Rien Wabeke | Directeur Ketenstandaard
Contactpersoon: Edwin Zinsmeister | digiGO

 

 

Paspoorten Marktplaatsen Inventarisatiescan
digiDeals verduurzaming ondersteunen met digitalisering

Door de groeiende focus op duurzaamheid wordt het voor organisaties in de gebouwde omgeving steeds belangrijker om toegang te hebben tot kloppende duurzaamheidsdata. Deze data zijn essentieel om gefundeerde keuzes op duurzaamheidsvlak te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de verplichting om te rapporteren over de mate van duurzaamheid van de activiteiten van de eigen organisatie. Dit zorgt voor een toenemende urgentie om duurzaamheidsdata over de gehele keten digitaal en gestandaardiseerd te kunnen delen.

Binnen deze actielijn passen initiatieven die de verduurzamingsinspanning efficiënter maken door digitalisering en standaardisering.

Meer weten?

Voor de Actielijn verduurzaming ondersteunen met digitalisering kun je terecht bij:

Ambassadeur: Saskia Hesselink | Ministerie van BZK
Contactpersoon: Gert-Jan van Lubeek | digiGO

 

BespaarSamen Digitale schouw CSRD data in bestaande datastroom CoolOrange
digiDeals Digital Twins

Aanleiding voor de digiGO Actielijn 5 ‘Digital Twins’ vormen de vraagstukken bij het koppelen en uitwisselen van (3D)bouw- en GEO-informatie, bedoeld voor de gehele keten. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied in Nederland. Daarbij wordt het wiel op verschillende plekken opnieuw uitgevonden en kunnen verschillende systemen en netwerken die ontwikkeld zijn niet met elkaar ‘praten’. Om deze uitdaging te tackelen, zijn gestandaardiseerde methodes en tools nodig. Daarbij moeten ook richtlijnen worden vastgelegd. Want zo kunnen we een belangrijk deel van de bestaande digitale obstakels op technisch, juridisch, organisatorisch en commercieel vlak, wegnemen.

Meer weten?

Voor de Actielijn Digital Twins kun je terecht bij:

Ambassadeur: volgt
Contactpersoon: Mark Berntssen | digiGO

 

digiDeal 3D GeoBIM
digiDeals Automatisering Vergunningen om te versnellen

Het verlenen van vergunningen door gemeenten is een tijdrovend en arbeidsintensief werk, door de vele controles op een bouwontwerp. Tot nu toe worden 3D-modellen ‘platgeslagen’ aangeboden, omdat de huidige systemen geen automatische controle op 3D-modellen kunnen uitvoeren. Met de digiDeals onder de digiGO Actielijn ‘Automatisering Vergunningen om te versnellen’ ontwikkelen we oplossingen die hierin verandering gaan brengen. Zodat zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als gebruikers en beheerders van gebouwen straks veilig en snel digitaal verder geholpen zijn.

 

Meer weten?

Voor de Actielijn Automatisering vergunningen kun je terecht bij:

Ambassadeur: Roxane Daniëls | Manager Fysieke Leefomgeving VNG
Contactpersoon: Mark Berntssen | digiGO

 

digiDeals Eenduidige contractvorming

Hoe krijg je als opdrachtgever en -nemer zo helder mogelijk boven tafel wat er van jullie beiden en van de levering gevraagd wordt, en op welke manier dit gebeurt? Door hier bij aanbestedingen of in een contract goede afspraken over te maken. Door vóór het contract aan te gaan, samen verwachtingen te managen en de uitwisseling van data en informatie uit te werken en vast te leggen. Via de digiGO Actielijn ‘Eenduidige contractvorming’ willen we gaan werken aan digitale oplossingen, om te voorkomen dat je bij aanbestedingen en contractvorming op onduidelijkheden stuit, of dat je bij de uitvoering te maken krijgt met geschillen.

Meer weten?

Voor de Actielijn Eenduidige contractvorming kun je terecht bij:

Ambassadeur: volgt
Contactpersoon: Henk Hutink | digiGO

 

Bouwcontracten en aanbestedingsvoorwaarden aanpassen

Meld jouw programma of project ook aan!

Ben jij ook bezig met een digitaliseringstraject? Geef het een boost en meld het aan als digiDeal. Download het aanmeldformulier en mail dit naar marijn.vandijk@digigo.nu

Download aanmeldformulier
digiDeals in ontwikkeling

End-to-end integrale engineering

 • ILS configurator Fase III
 • Afspraken over interoperabiliteit
 • Eenheid van taal en techniek
 • Aansluiting productinformatie in bouwketen
 • Een standaard voor de hele bouwketen.
 • Afspraken over 3D modellering

Voorspelbaarheid assetmanagement

 • digiZEBRA
 • Transformatie naar 3D modellen bij overheid
 • Informatiekloof tussen bouw en exploitatie
 • Standaard berichtdefinities assetmanagement

Bevorderen hergebruik materialen

 • Kringloopintegratie platform Circulaire Geveleconomie

Verduurzaming ondersteunen met digitalisering

Heb jij een idee voor digitalisering dat past binnen deze actielijn? Meld het dan hierboven aan als digiDeal.

Digital Twins

Heb jij een idee voor digitalisering dat past binnen deze actielijn? Meld het dan hierboven aan als digiDeal.

Automatisering vergunningen

 • BIM Legal
 • Automatiseren en versnellen vergunningsverlening

Eenduidige contractvorming

Heb jij een idee voor digitalisering dat past binnen deze actielijn? Meld het dan hierboven aan als digiDeal.