3D GeoBIM

Een brug slaan tussen de wereld van 3D-Geo-data en de informatie in een 3D-BIM die praktisch toepasbaar is in de bouwsector.

Hovering drone taking pictures of Dutch town, houses with gardens, green park with trees. Aerial view.

Een brug slaan tussen Geo en BIM

Centraal publiceren en toegankelijk maken van omgevingsdata

In de bouw groeit de behoefte om actuele (3D) informatie van de omgeving mee te nemen in het BIM-proces. Een logische gedachte, want 3D-Geo-data zijn steeds meer voorhanden. Maar deze sluiten niet zomaar aan op 3D-data in een BIM. In de praktijk stuit je hierbij op drempels. Daarom willen de initiatiefnemers van dit versnellingsproject een brug slaan tussen de wereld van 3D-Geo-data en die van de praktisch toepasbare 3D-BIM in de bouwsector.

  • Voor: de gehele B&U- en Installatietechnieksector
  • Wat: de bouwbranche is beter op de hoogte van de mogelijkheden en toepassingen van 3D Geo-data in een BIM-proces.
  • Doel: het centraal publiceren en toegankelijk maken van kenniskaarten over de ‘inzet van 3D Geo-data’, het doen van verbetervoorstellen richting aanbieders van 3D Geo-data en het installeren van een kennisnetwerk als aanspreekpunt.

Gescheiden werelden

Van oudsher ontwikkelen de Geo- en bouwwereld zich gescheiden van elkaar. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende dataformaten en 3D-technieken ontstaan die niet op elkaar aansluiten. Grotere bouwbedrijven en ingenieursbureaus hebben vaak middelen en specialistische kennis in huis om deze barrières te nemen. Met name voor middelgrote en kleinere bedrijven is dat niet eenvoudig. Dit project heeft als doelstelling alle beschikbare kennis op dit domein te bundelen en breder beschikbaar en toegankelijker te maken voor de markt.

Onder de vlag van het digiGO programma digiVaardig worden ‘best-practices’ verzameld en gedeeld als kenniskaarten. Het versnellingsproject moet ook leiden tot een permanent klankbord als verbinding tussen BIM-ontwerpers en (3D) dataverstrekkers vanuit de overheid en de kennisinstellingen. Ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk kunnen leiden tot verbetervoorstellen voor de manier waarop 3D data wordt aangeboden. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan alle betrokken organisaties via een eindrapportage en een website.

Bijdrage aan ambities digiGO

Het project draagt bij in de doelstelling van digiGO om data beter en effectiever te gebruiken. De praktijk is geholpen door alle beschikbare kennis en ervaringen te delen. De bouwbranche is erbij gebaat dat niet iedere partij zelf het wiel hoeft uit te vinden het kansen kan benutten en geld kan besparen.

Betrokken organisaties

  • GeoBIMexperts
  • BIM Loket
  • digiGO

adviseurs:

  • Kadaster
  • 3D Geo-Information TU Delft
  • Het Waterschapshuis
  • Bouwend Nederland