BIM bij provincies

Het professioneel inzamelen, hergebruiken en delen van data over objecten in de openbare ruimte en infrastructuur, bijvoorbeeld de wegverharding of groenvoorziening. Zodat provincies objecten in de openbare ruimte professioneler en efficiënter kunnen beheren. Daar draait het om bij dit project.

Digitalisering bij provincies

Efficiënt beheer openbare ruimte

 • Voor: provincies, gemeenten en gecontracteerde partijen
 • Wat: gezamenlijk BIM-programma voor beter asset-informatiemanagement
 • Doel: objecten in de openbare ruimte professioneler en efficiënter beheren

Voordelen gezamenlijk BIM-programma

Een gezamenlijk BIM-programma helpt provincies en gemeenten hun informatiemanagement voor de openbare ruimte en infrastructuur te verbeteren. Hebben ze hun areaal-data goed op orde, dan kunnen provincies:

 • Beheerde areaalgegevens op orde houden
 • Er met (BIM) standaarden voor zorgen dat data vanuit de projecten (de bron) soepel terugstroomt naar beheerssystemen

Contractmanagement verbeteren

Met een integrale OTL en ILS kan een provincie het contractmanagement en datacontractering verbeteren, omdat je daarmee uniform en herkenbaar de markt kunt benaderen. Die kan daar met eigen systemen vervolgens weer op anticiperen.

Eén taal spreken

Een taal spreken, doordat zij het gebruik van standaarden (zoals open BIM-standaarden) intensiveren bij ontwikkelingen als de Omgevingswet, de digiGO in de Bouwagenda en de verplichte basisregistraties (BGT en WIBON).

Van en voor provincies

Het programma BIM Implementatie is van en voor de gezamenlijke provincies en grote gemeenten. Het beschrijft het gehele traject dat zij willen realiseren, voor het professioneel inzamelen, hergebruiken en delen van areaalgegevens. Met als uiteindelijke doel een zo efficiënt mogelijk beheer van objecten in de openbare ruimte en infrastructuur.

Grote gemeenten sluiten aan

Het programma wordt gerealiseerd in samenwerking met CROW, en richt zich specifiek op de huidige behoeften bij de provincies. Maar ondertussen hebben ook de gemeenten Rotterdam en Amsterdam zich bij de ontwikkelingen aangesloten.

Met dit programma komt de ambitie van digiGo dichterbij om data eenduidig te kunnen delen, hergebruiken en verrijken.

Organisaties betrokken bij BIM bij provincies

 • Vakberaad beheer en bouw
 • De twaalf provincies
 • Amsterdam en Rotterdam
 • CROW
 • IMBOR werkgroepen van CROW
 • Ministerie Binnenlandse Zaken
 • FCK-CT Raad