Building Smart professional certification

Een nationaal kader voor de ontwikkeling van opleidingen en cursussen met consistente sleutelbegrippen, concepten en processen rondom BIM-modelleren.

Building Smart professional certification

Een gestandaardiseerd kader voor certificering van BIM-professionals

  • Voor: Commerciële opleidingsinstituten en tertiair onderwijs
  • Wat: Een kader (Learning Outcome Framework) ontwikkelen van waaruit er cursussen kunnen worden ontwikkeld, opleidingsverstrekkers kunnen worden geaccrediteerd en waartegen de deelnemers kunnen worden beoordeeld en gecertificeerd.
  • Doel: Gestandaardiseerd certificeringsprogramma voor openBIM-competentiebeoordeling en -certificering, met in achtneming van lokale normen en algemene voorwaarden.

Behoefte industriestandaarden en benchmarking groeit

In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een wereldwijde versnelde adoptie van BIM. Er is verwarring over, en een gebrek aan consistentie in het definiëren van sleutelbegrippen, concepten en processen. Daarnaast zien we dat de competentie van professionals uit de industrie aanzienlijk verschillen, bij de uitvoering van BIM-projecten in alle fasen van de levenscyclus van een faciliteit.

Dit project zorgt voor consensus over de definitie en toepassing van open BIM-principes. Zo helpt het werkgevers bij het werven van BIM-professionals, en biedt het binnen de bouwsector transparantie bij het inkopen van BIM-competente advies- of contractbedrijven.

Paul Bos, projectleider: “De BIM-wereld is inmiddels zo groot dat er internationale afstemming moet komen. Die komt er met het Professional Certification programma. En dit mooie, uitgebreid opgezette opleidingsprogramma heeft nog veel meer te bieden.”

Het ontwikkelen van een kader voor opleidingen en cursussen

Doel van dit project is om een wereldwijd leerkader te bieden van waaruit je trainingen kunt ontwikkelen. Opleidingsverstrekkers kunnen worden ondersteund en geaccrediteerd, en deelnemers van deze geaccrediteerde opleidingen kunnen worden getest en gecertificeerd. Daarnaast willen de betrokken partijen met dit initiatief een bredere bekendheid en adoptie van BIM-standaarden en buildingSMART-standaarden, -processen en -best practices waarborgen.

Organisaties betrokken bij buildingSMART professional certification

  • buildingSMART Benelux
  • BIM-Loket
  • Haagse Hogeschool

Wil je het buildingSMART professional certification programma volgen, aanbieden of sponsoren, kijk dan op de website van buildingSMART Benelux.