Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Wil je aan de slag met verduurzaming van een utiliteitsgebouw? Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) verzamel én deel je veilig informatie over het huidige energiegebruik van gebouw(en). Dit stelsel is het resultaat van het digiGO Versnellingsproject Datastelsel Energieverbruik Utiliteit.

 

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Aan de slag met verduurzaming van utiliteitsgebouwen in Nederland

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit is een applicatie die voortkomt voort uit het Versnellingsproject Datastelsel Energieverbruik Utiliteit, en is in oktober 2023 gelanceerd.

Klimaatakkoord

Het versnellingsproject dat aan de wieg stond van het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit is een direct gevolg van het eind 2018 gepubliceerde Klimaatakkoord. Het initiatief voor dit digiGO versnellingsproject kwam specifiek vanuit de werkgroep Utiliteitsbouw (hoofdstuk C1.10 van het Klimaatakkoord).

Kosteneffectieve verduurzaming kan alleen data-gedreven

Om de gestelde CO2-reductie doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. Om deze verduurzaming in de praktijk zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren, is snelle beschikbaarheid van volledige energie- en gebouwdata (uiteraard met toestemming van de aangeslotene) een randvoorwaarde. Dit Datastelsel voorziet hierin.

Voorwaarde sectorale benchmarks

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit maakt bovendien structurele benchmarking van het werkelijk energieverbruik per m2  mogelijk voor verschillende gebouw-categorieën.

Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk, in lijn met het Klimaatakkoord, sectorale benchmarks te kunnen ontwikkelen. Deze benchmarks zullen een belangrijke onderbouwing geven aan de wettelijke eindnormen voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, en tussendoelen in 2030.

Meer weten?

Meer informatie over deze tool vind je op de DVU website van de RVO.