digiGO Kennisagenda - gepubliceerd in 2020

Een aansprekende kennisagenda helpt bij het vinden van de juiste match tussen kennisvragers en kennisaanbieders, die werken aan digiGO versnellings- en innovatieprojecten. Dat was het doel voor de 1e digiGO Kennisagenda, die dateert uit 2020.

Opstellen kennisagenda digitalisering 2020

Eén toegankelijke kennisagenda

  • Voor: Het bredere publiek (de sector), om mensen met wetenschappelijke en toegepaste kennis in digitalisering bij elkaar te brengen, en voor het DigiTeam en de stakeholders van digiGO, inclusief TKI Bouw & Techniek (voorheen BTIC Bouw en Techniek Innovatiecentrum) met daarin kennisinstellingen, brancheverenigingen en ministeries en toegepaste kennisplatforms zoals CROW, ISSO, BIMLoket.
  • Wat: Opstellen digiGO Kennisagenda
  • Doel:  In een aantal maanden een samenhangende en toegankelijke digiGO Kennisagenda samenstellen. De projectmanagers willen de agenda assembleren vanuit bestaande brokstukken. Dit is gelukt en deze agenda is in 2020 gepubliceerd.

Meer weten over de huidige digiGO programma’s? Klik dan hier >

Aanleiding voor dit projectvoorstel was de kloof tussen de kenniswereld van toegepaste en wetenschappelijke kennisinstituten en TNO, en de praktijk.

Agenderen nieuw te ontwikkelen kennis

De digiGO Kennisagenda is gericht op het agenderen van nieuw te ontwikkelen (wetenschappelijke) kennis en zorgt voor een goede doorwerking, borging en verankering van nieuwe kennis op middellange termijn.

Versnippering tegengaan

Het kennisnetwerk omtrent digitalisering in onderzoek, onderwijs en praktijk is nogal versnipperd. De kennisagenda helpt bij het ‘ontsnipperen’ en brengt de kennisschakels en proposities beter in kaart.

De kennisagenda gaat een belangrijke rol vervullen bij vraaggestuurd programmeren van de nieuwe (wetenschappelijke) kennis. Ook helpt deze bij het identificeren van interessante en relevante kennisbehoeften vanuit de praktijk.

Voorbeeld Dutch Soil Platform

Ter inspiratie en als voorbeeld wezen de initiatiefnemers op het Dutch Soil Platform. Een van de eerste initiatieven van dit platform was het opstellen van een (strategische) kennisagenda. Uiteindelijk is die een aantal keer herijkt (medegefinancierd door het Rijk en het bodemconvenant.

Agenda opstellen

Door een gezamenlijke aanpak bij het opstellen van de kennisagenda, door vertegenwoordigers van de (wetenschappelijke) kennisinstituten samen met vertegenwoordigers van de praktijk, ontstaat een netwerk van kennispartijen. Zo groeit de discipline om elkaar steeds op te zoeken en zaken af te stemmen.

Het nieuwe netwerk zorgt samen met het DigiTeam ook voor het up-to-date houden van de digiGO Kennisagenda Digitalisering.

Organisaties betrokken bij de 1e digiGO Kennisagenda

  • Schrijfteam: TNO, TU Eindhoven, Tauw, ISSO, BIMLoket
  • Klankbordgroep: Kennispartijen actief in TKI Bouw & Techniek en rondom digiGO.

Resultaten digiGO Kennisagenda