Digitaliseringsplatform(en) renovatie- en verduurzamingsketen

Dit project moet leiden tot ontwikkeling van een of meerdere aanbiedersplatformen, waarmee de transactiekosten en proceskosten van partijen met goede verduurzamingsproposities fors kunnen worden verlaagd.

Versnellen verduurzaming bestaande woningen

CO2-reductie, aantrekkelijkere markt, gemak en kostenbesparing

 • Voor: Aanbiedende partijen betrokken bij de renovatie- en verduurzaming van woningen.
 • Wat: Een digitaal aanbiedersplatform ontwikkelen, waarmee de verduurzaming van een groot aantal bestaande woningen in versneld tempo en zoveel mogelijk gezamenlijk kan worden opgepakt.
 • Doel: Het flink versnellen van de verduurzaming van bestaande woningen, zodat Nederland binnen de beoogde Parijse klimaatdoelstellingen blijft. Bovendien moet het digitale platform bijdragen aan een attractievere verduurzamingsmarkt voor aanbiedende partijen en aan verduurzamen zonder gedoe voor klanten.

Meters maken in CO2-reductie

De verduurzaming van de gebouwde omgeving lijkt in een impasse te raken. We gaan te traag en moeten versnellen. Digitalisering kan bijdragen aan die versnelling.

Bovendien zijn op Europees niveau de klimaatdoelen van 2030 kortgeleden verhoogd naar 55% CO2-reductie. Duitsland gaat inmiddels een stap verder naar 65%. Dat is niet verwonderlijk aangezien we met de huidige 2030 doelen de afgesproken Parijse doelen niet kunnen halen. De druk om snel meters te maken in alle sectoren wordt de komende jaren alleen maar groter.

Verduurzaming anders vormgeven

Willen we meer woningen sneller kunnen verduurzamen én daarmee binnen de beoogde klimaatdoelstellingen blijven, dan moeten corporaties en andere aanbiedende partijen de verduurzamingsoperatie op een andere manier vormgeven. Daarbij wordt vooral gekeken naar de marktsegmenten waar op korte termijn grote stappen mogelijk zijn.

Dit project moet leiden tot ontwikkeling van een of meerdere aanbiedersplatformen, waarmee de transactiekosten en proceskosten van partijen met goede verduurzamingsproposities fors kunnen worden verlaagd. Zo wordt het aantrekkelijker voor aanbieders om deze markt te betreden en om een pakket aan maatregelen aan te bieden waarmee in één keer een forse CO2-besparingsslag kan worden gemaakt.

Scope en aanpak

De betrokken partijen willen om te beginnen een high level design opstellen. Daarbij willen ze de positionering en werking van het platform beschrijven. Zo kunnen partijen die interesse hebben om aan te haken vaststellen of het voldoende interessant voor ze is om (al dan niet ondersteund met subsidie) mee te ontwikkelen aan een digitaliseringsplatform gericht op aanbieders.

Doel: aanbiedersplatform gericht op verduurzamen

Uiteindelijk doel is allereerst de ontwikkeling van een aanbiedersplatform gericht op het verduurzamen van woningen, met een meer ambachtelijke aanpak inclusief digitalisering en standaardisering. De initiatiefnemers kiezen voor deze aanpak, omdat ze veronderstellen dat ze – met behulp van digitalisering en een andere uitvoeringspraktijk – hier het snelst forse CO2-besparingsstappen kunnen maken.

De focus ligt op een aanbiedersplatform, omdat de partijen die dit project zijn gestart ervan uitgaan dat het consumentenplatform wordt ontwikkeld via de route van het Landelijk Digitaal Platform (LDP). Dat is recent aanbesteed en de ontwikkeling zal binnenkort starten door de gekozen partij. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van meerdere platforms niet uitgesloten.

Denk en ontwikkel mee!

De initiatiefnemers vinden het wenselijk dat zoveel mogelijk betrokken koplopers meedoen aan deze ontwikkeling. Partijen met interesse kunnen zich melden via info@tki-urbanenergy.nl

Betrokken partijen

 • TKI Urban Energy
 • Circularbuilding.com
 • White Lioness technologies
 • Woon Duurzaam
 • Rensa Family Company
 • Buro De Haan
 • BouwhulpGroep
 • FlitsHome
 • KAW
 • Agem
 • Siemens
 • TNO
 • Kadaster
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Takkenkamp Groep
 • De Twee Snoeken
 • Brouwer Nijkerk
 • Saint-Gobain
 • VolkerWessels
 • Bouwgroep Dijkstra Draisma
 • Plegt-Vos
 • Contakt Consulting