Naar een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces

De Nationale Milieudatabase (NMD) maakt de meerwaarde van circulair bouwen helder. In dit project wordt onderzocht hoe de informatie in de NMD aan kan sluiten op bestaande standaarden, zodat deze kan worden gebruikt in de ontwerpfase.

Naar een geïntegreerde MPG-berekening
in het ontwerpproces

Aansluiting Nationale Milieudatabase op bestaande standaarden

  • Voor: gebruikers van milieudata, fabrikanten die milieudata aanleveren, branches, 3D CAD-leveranciers, beheerders van standaarden en experts op het gebied van linked data.
  • Wat: Onderzoek naar hoe de informatie in de NMD (open) aan kan sluiten op de bestaande standaarden, zodat deze kan worden gebruikt in de ontwerpfase, ongeacht de softwareapplicatie waarmee wordt gewerkt.
  • Doel: Data vanuit de NMD realtime kunnen koppelen aan materiaalgegevens en hoeveelheden in 3D CAD-software, zodat je op elk moment een milieuprestatieberekening kunt uitvoeren. Zo kan al tijdens het ontwerpen een optimale keuze gemaakt worden tussen de constructies, installatieconcepten, de gebruikte materialen en de MPG.

MPG-prestatie

Met de NMD kun je de milieuprestaties van een gebouw of GWW-bouwwerk gedurende de gehele levenscyclus inzichtelijk maken. De NMD drukt deze milieuprestaties uit in de zogenoemde MPG (Milieuprestatie Gebouwen), een norm die verankerd is in het Bouwbesluit. De gebouwen en bouwwerken waarop de MPG van toepassing is, moeten aan deze prestatie-eis voldoen.

Nog geen integraal onderdeel ontwerpproces

Op dit moment is de milieuprestatieberekening geen integraal onderdeel van het ontwerpproces. Tijdens het ontwerpproces wordt op een bepaald moment gegevens uit het ontwerp gehaald, op basis waarvan de MPG bepaald wordt. Hierdoor is bij het aanbrengen van wijzigingen in installaties en gebruikte materialen de impact op de MPG niet direct inzichtelijk. Als je de beschikbare informatie met elkaar koppelt, kun je al tijdens het ontwerpen een optimale keuze maken waarbij je direct het effect ziet op de MPG-prestatie.

digiGO: toegang en deelbare informatie

Door aansluiting bij de bestaande standaarden, maken we milieurelevante productinformatie toegankelijk. Daarnaast wordt deze informatie deelbaar in de hele keten. Door integraal inzicht te krijgen in de prestaties van een gebouw, waaronder de milieueffecten van het materiaalgebruik, kunnen we een verdere reductie van de milieubelasting realiseren.

Organisaties betrokken bij Op weg naar een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces

  • Projectteam: Nationale Milieudatabase, Ketenstandaard Bouw en Techniek, ISSO, Dutch Data Masters
  • Klankbordgroep:  o.a. Metaalunie , NVTB, Techniek Nederland, Vereniging van Instrumenteigenaars i.o.