Integratie IMBOR en NEN 2767

Het afstemmen van het informatiemodel voor objectdecompositie, zodat eigenaars van grotere assets gemakkelijk en foutloos informatie kunnen uitwisselen in de bouw- en beheerketen.

Integreren van IMBOR en NEN 2767

Afstemmen van informatiemodel voor objectdecompositie

 • Voor: Asset management organisaties en ketenpartners.
 • Wat: Eenduidige aansluiting van de informatiemodellen IMBOR en NEN 2767 Conditiemeting. Met deze afstemming kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd, door het eenduidig uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties. Het IMBOR wordt bovendien afgestemd op de modelleerpatronen van NTA 8035 en NEN 2660.
 • Doel: Het op elkaar afstemmen van diverse informatiemodellen en uiteindelijk mogelijk  ontwikkelen van één standaard informatiemodel voor objectdecompositie. Zodat beheerdatabases eenduidig gestructureerd kunnen worden en de uitwisseling van informatie sector overstijgend, dus maximaal, wordt gefaciliteerd.

Kosten van dubbele systemen en uitwisseling van informatie tussen systemen

Veel grote eigenaars van assets gebruiken het IMBOR en  NEN 2767 decompositie voor asset management. Zij ondervinden diverse problemen doordat de informatiemodellen van IMBOR en NEN 2767 Conditiemeting niet aansluiten. Bij uitwisseling van informatie tussen beide systemen zorgt dit voor complexiteit. Zo wordt de kans op interpretatieverschillen en fouten vergroot. Daarnaast leidt het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van verschillende systemen tot dubbele lasten.

Efficiëntie operationele processen en kostenbesparing

Op korte termijn hebben asset management organisaties voordeel bij de afstemming van de informatiemodellen. Op langere termijn zijn alle asset management organsiaties gebaat bij één standaard informatiemodel dat gebruikt kan worden door softwareontwikkelaars, adviesbureaus en aannemers. Een model waarmee je objectinformatie kunt uitwisselen, dat voldoet aan de algemene modelleerprincipes. Dit leidt tot efficiëntie in operationele processen en uiteindelijk tot besparing van kosten.

Wil je bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met Dianta Wilmsen, de projectleider van dit project, via dianta.wilmsen@nen.nl

 

IMBOR

Het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) is een informatiemodel dat aansluit op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en het IMGeo (Informatiemodel Geografie). Het biedt overheden en andere terreinbeherende organisaties en hun adviseurs de standaard voor het vastleggen van hun areaal- en objectgegevens noodzakelijk voor assetmanagement.

 

digiGO: toegankelijke informatie

Het project zorgt voor een betere uitwisseling van beheersinformatie tussen asset owners, maar ook ketenpartners. Door de mogelijkheid voor een standaard objectdecompositie wordt digitale asset informatie uitwisselbaar, eenvoudiger deelbaar en herbruikbaar tussen de sectoren Infra en Vastgoed.

 

Organisaties betrokken bij Afstemming IMBOR en NEN 2767 ‘Conditiemeting’ decompositie

 • CROW
 • NEN
 • Kennis Partnerschap Provincies
 • Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschap Rivierenland
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Rotterdam