Implementatie en validatie BIM bij gemeenten

Met BIM heb je als gemeente betere data voorhanden, waardoor je efficiënter informatie kunt uitwisselen en samenwerken. Dit project biedt gemeenten de mogelijkheid om kennis en mogelijke tools te delen en gezamenlijk stappen in digitalisering te maken.

Copyrights: esri.com

Implementatie BIM bij gemeenten

Beter informatiemanagement

  • Voor: gemeenten en gecontracteerde partijen
  • Wat: gezamenlijk BIM-programma voor beter informatiemanagement
  • Doel: kennis delen, op zoek naar oplossingen voor objectinformatie om versneld digitaal te bouwen en beheren

Op zoek naar oplossingen

Steeds meer gemeenten zijn op het gebied van objectinformatie voor digitaal bouwen en beheren op zoek naar oplossingen. Zij hebben behoefte aan het versnellen van kennisdeling en –ontwikkeling op het gebied van digitalisering.

Digitalisering is complex

Gemeenten geven aan moeite te hebben met de complexe materie rondom digitalisering, met het ontsluiten van de juiste kennis, met het maken van een plan van aanpak, met het vinden van de juiste mensen (intern en extern) en met het opzetten van goede samenwerking.

In dit project wordt gewerkt aan samenwerking en kennis delen, kennisproducten en gebruikservaring.

Samenwerken en kennis delen

Gemeentelijke organisaties in één regio gaan (samen met het MKB) samenwerken en kennisdelen. Daarbij worden zij begeleid in de ontwikkelingen rond digitaal bouwen en beheren. Zij zullen hun kennisvraag en –aanbod centraal, gezamenlijk én gestructureerd kunnen oppakken.

Kennisproducten

Door professionele ondersteuning is het mogelijk kennis concreet en deelbaar te maken voor gebruik door andere partijen. Een voorbeeld van deelbare kennis zijn BIMbites (uit het VNG-pilotstarter project ‘Samen werken met BIM’), waar kennis gestructureerd, laagdrempelig en herbruikbaar vastgelegd is, ter inspiratie voor anderen.

 

Gebruikservaring

Vanuit verschillende bruikbare use cases hopen de projectmanagers te kunnen verbreden naar meer use cases. Bovendien moet dit leiden tot een goede ketensamenwerking tussen gemeenten en helpen bij het duiden en betrekken partijen die met gemeenten samenwerken.

 

Organisaties betrokken bij Implementatie BIM gemeenten

  • BIM Loket
  • VNG
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • CROW
  • Fonds Collectieve Kennis
  • Building Changes