IoT en standaardisatie toeleveringsketen

Storingen voorspellen en daarmee uitval van apparaten voorkomen, door standaardisatie van data en informatie. Dat is het doel van dit project. Zo versnel je zogenoemd predictive maintenance, vergroot je je service aan opdrachtgevers en particulieren, én het levert forse besparingen op.

IoT en standaardisatie toeleveringsketen

Moeiteloos storingen voorspellen

  • Voor: Leveranciers, installateurs, onderhoudsbedrijven
  • Wat: Storingen voorspellen, door standaardisatie van data
  • Doel: Ontwikkeling predictive maintenance versnellen

Data afstemmen

Voor onderhoud van producten en installaties krijgen gebruikers van gebouwen steeds meer apps aangeboden. Met het project IoT en standaardisatie toeleveringsketen wordt de uitwisseling van data en informatie tussen de talrijke apps gestandaardiseerd.

Meldingen automatiseren

Door standaardisatie van data kun je meldingen van sensoren in producten, gebouwen en installaties automatisch verwerken in softwareapplicaties van de partij die het onderhoud doet. Een branchestandaard zorgt er bovendien voor dat de opdrachtgever vrijuit kan kiezen voor een onderhoudspartner, onafhankelijk van de leverancier van het product, gebouw of installatie.

 

digiGO: verbinden

Aanhaken bij de digiGO vergroot de mogelijkheid om verbindingen te leggen met vergelijkbare initiatieven.

 

Organisaties betrokken bij IoT en standaardisatie toeleveringsketen

  • Ketenstandaard Bouw en Techniek