Kernmodel CB-NL

Het ontwikkelen van een nieuw kernmodel voor CB-NL gebaseerd op de NEN2660.

Data eenvoudiger vastleggen en delen

Naar één gemeenschappelijke taal met NEN2660

 • Voor: Gebruikers van standaarden, zoals gemeenten, provincies, rijksoverheid, infrabouwers en ingenieursbureau.
 • Wat: Het ontwikkelen van een nieuw kernmodel voor CB-NL gebaseerd op de NEN2660 (en NTA8035). Zo willen de initatiefnemers een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, waaraan andere standaarden zich kunnen verbinden en waaraan organisaties hun OTL (Object Type Library) kunnen koppelen.
 • Doel: Een gemeenschappelijke taal (basis-semantiek), waarvoor CB-NL is bedoeld, om het uitwisselen van gegevens te vereenvoudigen.

Verschil in woordgebruik leidt tot problemen

Verschillen in woordgebruik en definities leiden tot problemen bij het vastleggen en delen van informatie. Het vastleggen en delen van informatie is van belang voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de ontwerp-, bouw- en technieksector. De standaarden die hiervoor zijn ontwikkeld, zijn niet consistent met elkaar. Informatiebronnen zijn moeilijk te verbinden, onder meer door verschillen in woordgebruik (semantiek) en definities. Met als gevolg extra kosten, extra benodigde tijdsbesteding en capaciteit.

Systematisch digitaal woordenboek

De CB-NL is een soort systematisch digitaal ‘woordenboek’ voor de bouw, dat door computers kan worden geïnterpreteerd. Het is een verzameling van taxonomieën van termen die de sector (dus ook in een OTL en een ILS) gebruikt. Een presentatie over het kernmodel CB-NL kun je hier vinden:

Koppeling landelijke standaarden in één structuur

Door de komst van de NEN2660 (en NTA8035) is er binnen de sector consensus over basisprincipes en modelleerregels waaraan je moet voldoen om informatie te structureren. Informatiedeling en -uitwisseling is daardoor sterk verbeterd. De verwachting is dat, als de CB-NL wordt aangepast aan de NEN2660, er een krachtig kernmodel ontstaat en CB-NL een verbindende rol in de sector kan spelen. Andere standaarden van BIM Loket en van partners kunnen aansluiten op het kernmodel van CB-NL. Zo kun je in de toekomst een “basis-OTL”  genereren, waarin de landelijke standaarden in één structuur aan elkaar gekoppeld zijn. Zo wordt gegevensuitwisseling tussen diverse partijen beter ondersteund.

Organisaties betrokken bij Kernmodel CB-NL

 • Bouwend Nederland
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Amsterdam
 • BIM Loket
 • CROW
 • Boskalis (met Pavement Information Modeling)
 • Ingenieursbureau Akburgh BV
 • TNO
 • Building Bits