Onderzoek omarming nieuwe technologieën door architecten

Kwalitatief vervolgonderzoek naar de kansen, drijfveren en barrières voor architectenbureaus en ontwerpende ingenieurs: in hoeverre kunnen zij digitalisering strategischer inzetten voor hun bureau?

Onderzoek nieuwe technologieën en architecten – afgerond

Inzichten in drijfveren en carrières

De uitkomsten van dit BNA-onderzoek kunnen worden gebruikt als basis voor soortgelijke onderzoeken door andere digiGO stakeholders. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Benieuwd naar de resultaten? Ga dan naar de BNA-website om het rapport te downloaden.

  • Voor: leden BNA, architecten, ontwerpende ingenieurs en de gehele bouwketen
  • Wat: kwalitatief onderzoek naar de adaptatie van nieuwe digitale technologieën door architectenbureaus.
  • Doel: dieper inzicht krijgen in de kansen, drijfveren en barrières voor ontwerpers in de bouw om digitalisering strategisch in te zetten. Met als uiteindelijk doel het stimuleren van innovaties van producten en diensten ‘Beyond BIM’, onder andere door inzet van robotisering en AI.

Uit het verdiepingsonderzoek dat BNA jaarlijks onder haar leden houdt, blijkt dat de grote middenmoot van de architecten nog niet grootscheeps met nieuwe digitale technologieën bezig is.

Velen lijken zaken als AI en robotisering nog als ‘spielerei’ te zien. BNA verwacht echter wel dat data en digitalisering de bouw en de architectenbranche diepgaand veranderen en dat architectenbureaus daar tijdig op moeten anticiperen.

Activeringsprogramma

Daarom laat de branchevereniging tussen oktober 2020 en februari 2021 een kwalitatief vervolgonderzoek doen, om dieper inzicht krijgen in de kansen, drijfveren en barrières voor architectenbureaus en ontwerpende ingenieurs: in hoeverre omarmen zijn digitalisering al en hoe kunnen ze digitalisering strategischer inzetten voor hun bureau? Op basis van de data die dit onderzoek oplevert, gaat BNA een activeringsprogramma ontwikkelen, om ook de grote middenmoot in beweging te krijgen.

Cursussen, bijeenkomsten, publicaties

“Via dit programma willen we kennis gaan verspreiden met een mix aan cursussen, bijeenkomsten en online publicaties. Die zullen toegankelijk zijn voor zowel BNA-leden als niet-leden en die zullen we ook ter beschikking stellen aan ketenpartners via het BIM Loket en digiGO”, zegt projectleider Alexander Pastoors.

 

digiGO: gehele keten profiteert van uitkomsten

Het is voor de digiGO waardevol om te weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende actoren in de bouwketen qua adaptatie van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Daarnaast worden de ontwikkelingen in het project DSGO getoetst  in het project. De uitkomsten van dit BNA-onderzoek kunnen dienen als basis voor soortgelijke onderzoeken onder de andere stakeholders in de digiGO, zodat er beter inzicht in de uitdagingen voor de hele bouwketen ontstaat.

 

Betrokken organisaties

  • BNA
  • BIM Loket en digiGO
  • Geïnterviewde architecten en ontwerpende ingenieurs