Onderzoek naar beschikbaarheid duurzame data - afgerond

Hoe zorgen we dat data over de duurzaamheid van bouwproducten beter beschikbaar komt? Samen met platform Shopping Tomorrow deed digiGO onderzoek naar het antwoord op deze vraag.

Zorgen dat data over duurzaamheid beter beschikbaar komt en wordt gedeeld

De ontwerp-, bouw- en technieksector staat de komende tijd voor grote verduurzamingsopgaven. Om daar zo effectief mogelijk aan te kunnen bijdragen, is het zaak dat data over de duurzaamheid van bouwproducten beschikbaar én gemakkelijk te delen is. Daarvoor zijn antwoorden nodig op de vraag welke belemmeringen de sector ervaart? Wat staat de beschikbaarheid van data over duurzaamheid van bouwproducten in de weg en hoe zorgen we dat die informatie beter door de keten gaat stromen?

  • Voor: de gehele ontwerp-, bouw- en technieksector;
  • Wat: rapportage van onderzoek naar beschikbaarheid van data over duurzaamheid van producten;
  • Waarom: data moet gemakkelijk te vinden en te delen zijn, met het oog op maatschappelijke verduurzamingsopgaven.

Een belangrijke constatering van de experts: ‘De urgentie is hoog en het is in deze tijden onacceptabel dat de informatievoorziening nog zo slecht is geregeld!’

digiGO heeft samen met platform Shopping Tomorrow een expertteam samengesteld, dat onderzoek deed naar de bovenstaande vragen. Zo is de rapportage ‘Zonder inzicht geen uitzicht’ tot stand gekomen.

Aanpak onderzoek

Het onderzoek bestaat uit sessies met het expertteam, plus onderzoek en interviews binnen en buiten het team. Daarnaast is er literatuuronderzoek verricht. Daarbij is er onder andere dankbaar gebruikgemaakt van de verkenning en het advies van Gideon Building Transition Tribes ‘Effectiever sturen op milieu-impact in de bouw’. Dit is een verkenning en advies rondom doorontwikkeling van het MPG (Milieu Prestatie Gebouwen)-MKI (Milieuprestatie Indicator)-stelsel.

Producten centraal

De rapportage geeft aanknopingspunten voor een betere beschikbaarheid van data over producten, en gaat in op de vraag hoe die beschikbaarheid kan bijdragen aan beter duurzaam bouwen in Nederland. Daarbij kijken de onderzoekers primair naar producten. Dat een betere informatievoorziening daarvoor noodzakelijk is, is evident.

Aanvullend onderzoek naar inrichting data governance

Aanvullend op deze rapportage is Pascal Sluiter van Hogeschool Utrecht in september 2022 gestart met zijn promotieonderzoek naar de inrichting van Data governance, waaronder afspraken over registratie, delen en gebruik van data. Hij onderzoekt hoe het delen van data een bijdrage kan leveren aan circulaire prestaties, welke belemmeringen er zijn bij het delen van data en hoe effectief oplossingen op het gebied van Data governance zijn om deze belemmeringen weg te nemen. Pascal: “2023 stond vooral in het teken van een literatuuronderzoek om een goed beeld te krijgen wat er al bekend is over mijn onderzoek en ook de ‘sweetspot’ te vinden voor mijn onderzoek. We zitten nu op de lijn om te kijken naar de onzekerheden die partijen ervaren bij het uitwisselen/delen van informatie t.b.v. het verbeteren van de product circulariteit en de mechanismen die vervolgens ingezet worden om deze onzekerheid weg te nemen.”

Betrokken partijen

  • digiGO
  • Shopping Tomorrow