Pilots digitaal vastgoed RVB - afgerond

Waar hangen de brandhaspels? Als vastgoedbeheerder altijd de meest actuele informatie over je gehele vastgoedportefeuille kunnen raadplegen, in 3D en 24 uur per dag. Zodat je zo efficiënt mogelijk kunt plannen en uitvoeren. Dat beoogde dit pilottraject van het Rijksvastgoedbedrijf.

Digitaal vastgoed RVB

pilots 2019 – 2021

Op weg naar super efficiënt onderhoud

  • Voor: vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, facilitaire dienstverleners
  • Wat: proefproject Rijksvastgoedbedrijf met 3D-modellen
  • Doel: super efficiënt onderhoud en exploitatie, door de meest actuele gegevens 24/7  paraat te hebben

Info altijd paraat

Uitgangspunt bij de pilots is dat alle vastgoedinformatie wordt verzameld in 3D-modellen plus bijbehorende gegevens. Deze modellen staan in een externe, online uitwisselomgeving. Zodat zowel het RVB als de partners waarmee zij werken op elk gewenst moment aanpassingen kunnen aanbrengen.

Prototype

Met dit project is samen met onderhoudsbedrijven en facilitaire dienstverleners geoefend hoe informatie kan worden gedeeld en ontwikkeld. Dat gebeurde vanuit een speciaal daarvoor ontwikkeld prototype uitwisselingsdatabase. Daarbij stonden 10 echte objecten en contracten centraal.

 

Organisaties betrokken bij digitaal vastgoed RVB

  • Gebruikers en FM organisaties: FM Haaglanden, B/CFD, RWS, NFI, CVTE, rechtbank Zutphen, vliegbasis Woensdrecht
  • Onderhoudsbedrijven: Breijer-Facilicom, Pranger-Rosier, Strukton Worksphere, Veolia, Unica
  • Rijksvastgoedbedrijf: ICT, VGI, objectmanagement, assetmanagement
  • ICTU: ontwikkeling ICT applicatie
  • ODC-Noord: hosting Digitaal Vastgoed RVB omgeving