Standaardisatie digitale ketensamenwerking Netbeheer

Draag jij al bij aan het versnellen van het uitwisselen van informatie tussen o.a. netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers?

Standaardisatie digitale ketensamenwerking Netbeheer

Uitwisselingsprotocol voor informatie in de keten van ondergrondse infrastructuur

  • Voor: Ketenpartijen in de ondergrondse infrastructuur.
  • Wat: Het gezamenlijk doorontwikkelen van het Digitaal Samenwerkingsplatform voor de uitwisseling van digitale informatie, tussen netwerkbedrijven en hun aannemers op basis van bestaande kennis en toepassingen.
  • Doel: Het ontwikkelen van een uitwisselingsprotocol waarmee je planning, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, oplevering, beheer en onderhoud van multidisciplinaire kabel- en leidingprojecten integraal kunt afstemmen.

Groeiende behoefte aan industriestandaards en benchmarking

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgen voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen.

Dit niveau van complexiteit vraagt om ketensamenwerking, waarbij de onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens van groot belang is: alle partijen moeten zijn voorzien van dezelfde eenduidige informatie bij de realisatie en het beheer van ondergrondse netwerken.

Het ontwikkelen van een uitwisselingsprotocol

Door informatie te delen in de gehele keten, kun je planning, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, oplevering en beheer en onderhoud van multidisciplinaire kabel- en leidingprojecten integraal afstemmen. Voor dit project wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis, toepassingen en standaarden (IMKL, PMKL, DSP en NLCS) die beschikbaar zijn binnen o.a. Stichting Mijnaansluiting.nl, het BIM Loket en het Kadaster.

 

Organisaties betrokken bij standaardisatie digitale ketensamenwerking Netbeheer

  • BIM-Loket
  • Stichting Mijnaansluiting.nl
  • Movares
  • Net4s
  • HCI infra
  • Kadaster

 

Draag ook bij

Voor meer informatie over dit project en bijdragen aan de ontwikkeling van het uitwisselingsprotocol, kun je contact opnemen met Aydemir Çetin (Movares) of Robbert Ephraim (Stichting Mijnaansluiting.nl)