Traceable bouwen en installeren

Minder administratieve lasten door kennis en ervaring op te doen met uniformiteit in identificatie, en het digitaal doorgeven van data van bron naar toepassing. Dat is het doel van dit project.

Foto: Kees Hummel Fotografie

Traceable bouwen en installeren 

Minimale administratie

 • Voor: de gehele bouw- en installatiesector
 • Wat: Een werkmethodiek en een bijdrage vanuit het digitale stelsel voor traceable bouwen en installeren
 • Doel: Het doel van dit project is een methodiek van werken te ontwikkelen en te toetsen die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren. Een methodiek die uniformiteit nastreeft, de impact op de administratieve handelingen minimaliseert, toepasbaar is voor de gehele sectoren en tegelijkertijd een bijdragen levert aan het DSGO.

Het project traceable bouwen en installeren geeft invulling aan het de ambitie om producten en bewerkingen te kunnen herleiden naar de bron van herkomst, en naar de locatie waar ze zijn toegepast.

Aanleidingen voor dit project 

 • Naspeurbaarheid van incidenten die zich hebben voorgedaan met vloeren en balkons, aardlekschakelaars en cv-ketels;
 • Het ondersteunen van circulair bouwen, door hergebruik van producten en materialen mogelijk te maken;
 • Kunnen voorzien in de behoefte die ontstaat door nieuwe Wet kwaliteitsborging, met consumentendossier en dossier bevoegd gezag.

Het project traceable bouwen en installeren wordt namens de sector opgepakt. De sector ziet het project als een kans om proactief te acteren op de maatschappelijke opgaven die op hen afkomen, zoals BENG, WKB en de doorvertaling daarvan naar het beoogde digitale stelsel. De uitdagingen voor de sector zijn;

 • Voordat de wetgeving (b.v. WKB, circulariteit) wordt geëffectueerd, moet de impact op de digitalisering zijn doorgedacht.
 • Beschikbaar stellen van een informatie infrastructuur, in de vorm van bouwsteen bijdragen aan het beoogde digitale stelsel.
 • Helder te definiëren wanneer traceable bouwen en installeren van toepassing is t.a.v. materialen/producten en bewerkingen.

Resultaat

In deel I van het project wordt een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande traceability toepassingen in andere sectoren. Bij de deelnemers wordt geïnventariseerd welke productketens in aanmerking voor traceable bouwen en installeren

In deel II van het project worden de vastgestelde issues per productketen vertaald naar mogelijke oplossingen gerelateerd aan het beoogde digitale stelsel.

In deel III van het project worden de beoogde oplossingen in de praktijk uitgewerkt en getest.

Voordelen digiGO

Issues in relatie tot traceable bouwen en installeren worden vertaald naar bouwstenen als onderdeel van het DSGO en getoetst in de praktijk.

Organisaties betrokken bij Traceable bouwen en installeren

 • Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Bouwend Nederland
 • Techniek Nederland
 • Hibin
 • FME/Fedet
 • NVTB

Bijdragen kan via pilot

Belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegd gezag, kunnen zich aanmelden voor de beoogde pilot. Contactpersoon is Willem Pel van Balance en Result.