Datastelsel Werkelijk Energieverbruik Utiliteit

De projecten op deze pagina zijn verbonden met DSGO. Alle projecten zijn verbonden met DSGO en worden op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen. Bij projecten met de tag ‘DSGO Partnerproject’ is de synergie met DSGO afgestemd. Daarnaast is door deze projecten een Letter of Intent getekend over de bijdrage aan de ontwikkeling van DSGO.

Makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit, door een datastelsel. Dat is het doel van dit project, dat een initiatief is van het Platform Duurzame Huisvesting en direct voortkomt uit het nationale Klimaatakkoord.

Datastelsel Energieverbruik Utiliteit

Inzicht in daadwerkelijk verbruik met relevante gebouwdata

  • Voor: gebouweigenaren, huurders, bouw- en installatiebedrijven, adivseurs, overheid
  • Wat: realisatie datastelsel
  • Doel: meer, makkelijker en sneller inzicht in het werkelijke energieverbruik van een utiliteitsgebouw

Klimaatakkoord

Dit project is een direct gevolg van het eind 2018 gepubliceerde Klimaatakkoord. Het komt specifiek vanuit de werkgroep Utiliteitsbouw (hoofdstuk C1.10 van het Klimaatakkoord).

Kosteneffectieve verduurzaming kan alleen data-gedreven

Om de gestelde CO2-reductie doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. Om deze verduurzaming in de praktijk zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren, is snelle beschikbaarheid van volledige energie- en gebouwdata (uiteraard met toestemming van de aangeslotene) een randvoorwaarde. Dit Datastelsel wil daarin voorzien.

Voorwaarde sectorale benchmarks

Het Datastelsel Werkelijk Energieverbruik maakt bovendien structurele benchmarking van het werkelijk energieverbruik per m2  mogelijk voor verschillende gebouw-categorieën.

Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk, in lijn met het Klimaatakkoord, sectorale benchmarks te kunnen ontwikkelen. Deze benchmarks zullen een belangrijke onderbouwing geven aan de wettelijke eindnormen voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, en tussendoelen in 2030.

Samenhangende afspraken

Het beoogde stelsel bestaat uit onderling samenhangende afspraken tussen eigenaren van utiliteitsgebouwen en energieaansluitingen, verwerkers van gebouwdata en energieverbruiksdata en gemachtigde derden. Afspraken over regie, rollen, rechten en plichten en standaarden. Deze zijn gericht op het realiseren van de in hoofdstuk 2 vermelde doelen in het Ontwerp Klimaatakkoord.

Organisaties betrokken bij Datastelsel Energieverbruik Utiliteit

  • Techniek Nederland
  • FMN
  • TVVL
  • NVD

Dit ontwikkeltraject past bovendien goed binnen het VIVET-proces om te komen tot een verbeterde informatievoorziening voor de energietransitie. Uitgangspunt is dat dit ontwikkelplan niet tot een “eiland-oplossing” leidt.

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen