Traceable bouwen en installeren

De projecten op deze pagina zijn verbonden met DSGO. Alle projecten zijn verbonden met DSGO en worden op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen. Bij projecten met de tag ‘DSGO Partnerproject’ is de synergie met DSGO afgestemd. Daarnaast is door deze projecten een Letter of Intent getekend over de bijdrage aan de ontwikkeling van DSGO.

Minder administratieve lasten door kennis en ervaring op te doen met uniformiteit in identificatie, en het digitaal doorgeven van data van bron naar toepassing. Dat is het doel van dit project.

Traceable bouwen en installeren 

Minimale administratie

 • Voor: de gehele bouw- en installatiesector
 • Wat: Een werkmethodiek en een bijdrage vanuit het digitale stelsel voor traceable bouwen en installeren
 • Doel: Het doel van dit project is een methodiek van werken te ontwikkelen en te toetsen die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren. Een methodiek die uniformiteit nastreeft, de impact op de administratieve handelingen minimaliseert, toepasbaar is voor de gehele sectoren en tegelijkertijd een bijdragen levert aan het DSGO.

Het project traceable bouwen en installeren geeft invulling aan het de ambitie om producten en bewerkingen te kunnen herleiden naar de bron van herkomst, en naar de locatie waar ze zijn toegepast.

Aanleidingen voor dit project 

 • Naspeurbaarheid van incidenten die zich hebben voorgedaan met vloeren en balkons, aardlekschakelaars en cv-ketels;
 • Het ondersteunen van circulair bouwen, door hergebruik van producten en materialen mogelijk te maken;
 • Kunnen voorzien in de behoefte die ontstaat door nieuwe Wet kwaliteitsborging, met consumentendossier en dossier bevoegd gezag.

Het project traceable bouwen en installeren wordt namens de sector opgepakt. De sector ziet het project als een kans om proactief te acteren op de maatschappelijke opgaven die op hen afkomen, zoals BENG, WKB en de doorvertaling daarvan naar het beoogde digitale stelsel. De uitdagingen voor de sector zijn;

 • Voordat de wetgeving (b.v. WKB, circulariteit) wordt geëffectueerd, moet de impact op de digitalisering zijn doorgedacht.
 • Beschikbaar stellen van een informatie infrastructuur, in de vorm van bouwsteen bijdragen aan het beoogde digitale stelsel.
 • Helder te definiëren wanneer traceable bouwen en installeren van toepassing is t.a.v. materialen/producten en bewerkingen.
Foto: Kees Hummel Fotografie

Resultaat

In deel I van het project wordt een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande traceability toepassingen in andere sectoren. Bij de deelnemers wordt geïnventariseerd welke productketens in aanmerking voor traceable bouwen en installeren

In deel II van het project worden de vastgestelde issues per productketen vertaald naar mogelijke oplossingen gerelateerd aan het beoogde digitale stelsel.

In deel III van het project worden de beoogde oplossingen in de praktijk uitgewerkt en getest.

Voordelen digiGO

Issues in relatie tot traceable bouwen en installeren worden vertaald naar bouwstenen als onderdeel van het DSGO en getoetst in de praktijk.

Organisaties betrokken bij Traceable bouwen en installeren

 • Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Bouwend Nederland
 • Techniek Nederland
 • Hibin
 • FME/Fedet
 • NVTB

Bijdragen kan via pilot

Belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegd gezag, kunnen zich aanmelden voor de beoogde pilot. Contactpersoon is Willem Pel van Balance en Result.

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.