Vervolg Roadmap standaarden

De projecten op deze pagina zijn verbonden met DSGO. Alle projecten zijn verbonden met DSGO en worden op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen. Bij projecten met de tag ‘DSGO Partnerproject’ is de synergie met DSGO afgestemd. Daarnaast is door deze projecten een Letter of Intent getekend over de bijdrage aan de ontwikkeling van DSGO.

Een beschrijving van het ontwikkelingstraject van relevante, bestaande open (BIM-) standaarden tot één samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden. Dat is het doel van dit project. Zo'n ecosysteem kan straks onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGO).

Vervolg Roadmap Standaarden

Soepel en ongehinderd data uitwisselen

 • Voor: de gehele bouw-, GWW- en installatiesector
 • Wat: een samenhangend ecosysteem van standaarden, als onderdeel van DSGO
 • Doel: soepel en ongehinderd informatie uitwisselen tussen (project) partners in diverse fasen van de levenscyclus van een bouwwerk

Belangrijke input voor dit project vormen de Atlas van open BIM-standaarden en het document “Roadmap standaarden analyse c1”, eerder ontwikkeld door het BIM Loket en partners. In de genoemde analyse zijn de relaties tussen alle open standaarden die in beheer zijn bij BIM Loket nader verkend. 

Doorontwikkelen standaarden

Dit project is gericht op de doorontwikkeling van die open BIM-standaarden, te weten: NL/SfB, VISI, COINS, CB-NL en NLCS. Daarnaast is afstemming gezocht met ‘partnerstandaarden’ die in beheer zijn bij Ketenstandaard Bouw & Installatie, Geonovum en buildingSMART International (vertegenwoordigd door buildingSMART chapter Benelux).

Samenhangend ecosysteem van standaarden

Het nieuwe ecosysteem van open standaarden moet – met inachtneming van de hierboven beschreven scope - digitale samenwerking en betekenisvolle, systeemonafhankelijke, digitale informatie-uitwisseling mogelijk en gemakkelijker maken. Niet alleen tussen (project)partners, maar ook in de diverse fasen van de levenscyclus van bouwwerken.

Atlas Building, Wageningen University

Organisaties betrokken bij Roadmap standaarden

 • BIM Loket
 • Ketenstandaard Bouw & Installatie
 • BuildingSMART chapter Benelux
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Schiphol
 • Expertteam DSGO
 • NEN-commissie 351225
 • NEN-commissie 381184
 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen