Beheer Basis ILS Puntenwolk

De Basis ILS Puntenwolk is nog in ontwikkeling. Het initiatief bevindt zich in een overgangsfase naar verdere formele richtlijn (een soort standaard). We nodigen iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren!

Op weg naar een standaard in beheer

De Basis ILS Puntenwolk heeft de status van broedplaatsinitiatief. We gaan in 2024 verder met het bekendmaken & uitdragen van dit initiatief, met een programma om de ontwikkeling voort te zetten. Met andere woorden, er wordt nog ontwikkeld én het initiatief is in de overgangsfase naar verdere formele richtlijn (een soort standaard). En we nodigen iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren!

Wat vind jij?

De Basis ILS Puntenwolk is een digiGO ‘Broedplaatsinitiatief’. Onder deze noemer bieden we onderdak aan veelbelovende nieuwe ontwikkelingen. Broedplaatsinitiatieven zijn, anders dan onze standaarden en richtlijnen, (nog) niet in beheer bij digiGO. Beheer van standaarden en richtlijnen omvat alle activiteiten gericht op het structureel werken aan, en beschikbaar stellen en houden van een (set van) standaard(en) die steeds past bij de actuele behoefte van de belanghebbenden.

Wat zijn jouw ideeën over de Basis ILS Puntenwolk ? Laat het ons weten!

Bekijk de Online Friday over de Basis ILS Puntenwolk

3D laserscanning is in opkomst om de bestaande situatie in te winnen. Maar de ene scan is de andere niet. Hoe zorg je ervoor dat de ingewonnen data voldoen aan de eisen, en hoe richt je het beheer ervan goed in? De Basis ILS Puntenwolk gaat je hierbij helpen. Tijdens deze Online Friday geven Niels Vossebeld en Jasper Voortman tekst en uitleg over dit nieuwe initatief.

Beheer

 • Niels Vossebeld – digiGO – Trekker delen best practices
 • Jasper Voortman – BIM4ALL – Trekker uitwisselmatrix & software
 • Joost Hartman – Pelser Hartman – Trekker kwaliteitscontrolemethoden
 • Bas Haselhorst – Fund bv – Algemeen lid
 • Edu Jonkman – eMMen – Modelleren & meten – Algemeen lid
 • Pascal Groothedde – Ingenieursbureau Groothedde – Algemeen lid
 • Tommy van Beem – Nico de Bont – Algemeen lid

Wie zijn dit initiatief gestart?

De groep van betrokken partijen achter de Basis ILS Puntenwolk is aan het groeien, er ontstaat een bredere vertegenwoordiging van partijen die meedenken en -werken. Dit initiatief startte begin 2023 als ‘broedplaats’. Centraal stond een kleine groep enthousiaste professionals die vanuit diverse inmetende partijen als vakgenoten samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om de sector te verbeteren. De initiatiefnemers.

Vanaf dag 1 waren betrokken:

Inmiddels zijn we georganiseerd in werkgroepen die gericht met een bepaalde ontwikkelstap actief aan de slag gaan. De samenstelling van de werkgroepen is afhankelijk van de nodige praktijkervaring- kennis & expertise.

Leidende principes samenwerking

Onderstaande uitgangspunten worden als leidende principes gehanteerd en vormen het kader waarbinnen we functioneren als initiatiefnemers en werkgroep(en):

 • Vind, gebaseerd op best practices, steeds de gemeenschappelijke deler. Probeer niet de stip op de horizon te beschrijven, maar vanuit ervaring verbeteringen en werkende oplossingen duurzaam en structureel te borgen.
 • Ondersteun en bouw op dit initiatief vanuit een geloof dat je elkaar nooit zou moeten beconcurreren op standaardisatie, maar elkaar zou moeten vinden op standaardisatie.
 • Keep it stupid simple. Omschrijf niet elke uitzondering, houdt het robuust en focus op toepasbaarheid.
 • Hanteer de 80%-20% regel, vang 80% van de effectiviteit met 20% van de afspraken.
 • De kracht zit in het feit dat het enthousiastelingen zijn. Zaken worden dan ook vanuit intrinsieke motivatie opgepakt en uitgedragen.
 • Beperk het introduceren van formaliteiten en organisatiestructuren tot de strikt noodzakelijke, die nodig zijn om vervolgstappen te zetten.

Doelstelling

Doelstelling achter de komende ontwikkelingen én in te richten beheerorganisatie zullen zijn:

 • eenduidigheid in afspraken en gebruik van de Puntenwolk basis ILS borgen.
 • werken aan een sector waarin informatie van puntenwolken in de gebouwde omgeving eenvoudig uitwisselbaar, eenduidig, correct, volledig, en herbruikbaar is.
 • toezien op de richting en besluiten (zoals omschreven in het programma) en daarmee de toekomstbestendigheid van de Puntenwolk Basis ILS
 • het gebruik van de Puntenwolk basis ILS binnen de verschillende software pakketten en binnen de projecten vereenvoudigen door middel van ondersteunende documenten of activiteiten.

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van standaarden rond puntenwolken?

Neem dan contact op met Niels Vossebeld.

Contact
Word partner van de Basis ILS Puntenwolk

Overtuigd van de waarde van dit initiatief? Sluit jouw bedrijf ook aan! Vul het deelnameformulier in en stuur jullie logo op.