4.4 Inwendig / uitwendig

IsExternal

De eigenschap IsExternal wordt gemarkeerd als TRUE (buiten/uitwendig) of FALSE (binnen/inwendig) om een grove demarcatie te maken in de modellen. Denk aan materiaalconservering en de mogelijkheid om de thermische schil te scheiden van het casco voor bijvoorbeeld planning (wind-, en waterdicht) en bouwfysische berekeningen.

Is een object IsExternal:TRUE, dan kan dat gevolgen hebben:

  • In relatie tot materiaal:
    • staal en hout = TRUE: andere conservering nodig
    • beton = TRUE: gevolgen voor milieuklasse
  • Buitengevelpakket: andere bouwfysische berekeningen
  • Voor gebruik in een planning: bouwvolgorde bepalen (LoadBearing eerst, dan wind- en waterdicht)

Vuistregels

Er zijn verschillende manieren om IsExternal te beredeneren. Als vuistregel kan worden aangehouden: beredeneer vanuit de ruimtefunctie waaraan het object grenst of waarbinnen het object zich bevindt (afbeelding 4.4.1). Een andere nuttige vuistregel: gebruik IsExternal voor objecten met materialen die een mate van conservering behoeven, zoals metalen, beton, hout en kunststoffen.

Afbeelding 4.4.1 IsExternal beredeneert vanuit de ruimtefunctie

IsExternal is altijd van toepassing op vloeren, wanden en daken (inclusief openingen). Maak met je projectteam eventueel aanvullende afspraken over welke onderdelen nog meer IsExternal=TRUE of IsExternal=FALSE zijn.

Tip: Thermische isolatie is altijd IsExternal=TRUE.