4.5 Brandveiligheid

Prestatie-indicatoren voor brandveiligheid

Om uniformiteit en consistentie in de aspectmodellen te creëren zodat de aspectmodellen en hun IFC-extracten eenduidig op een project bruikbaar zijn. Dit biedt vervolgens meerdere mogelijkheden zoals het filteren op bouwlaag.

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De eigenschap FireRating geeft invulling aan de waarde van weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Op projectniveau moeten alle betrokken partijen inzicht krijgen in de brandscheidingen tussen verschillende (sub)brandcompartimenten. Het verwerken van de juiste waarde van de eigenschap FireRating is daarom noodzakelijk.

Weerstandstijd tot bezwijken

Weerstandstijd tot bezwijken is een maat voor de tijd die een constructie heeft, voordat deze bezwijkt onder invloed van een brand. Constructieve instabiliteit garandeert namelijk geen standhouding van brandscheidingen, maar heeft invloed op de standhoudingsduur van constructies.

Verwerking

Bij het invullen van het thema brandveiligheid, zijn er daarom minimaal twee eigenschappen nodig: één voor WBDBO en één voor constructieve brandveiligheid. In de toekomst kan dit aangevuld worden met bijvoorbeeld de eigenschappen brandcriteria en vlambaarheid.

Voorbeeld

Een mogelijke invulling kan zijn: het toekennen van twee eigenschappen (i.p.v. één):

  • WBDBO verwerk je in de property FireRating. Dit is een officiële eigenschap van buildingSMART. Vul hier alleen de waarde in aantal minuten in: 30, 60, 90.
  • Er is geen officiële eigenschap van buildingSMART voor weerstandstijd tot bezwijken. Hiervoor is het mogelijk om zelf een eigenschap aan te maken, bijvoorbeeld: FireRatingR.

Tip: Leeswijzer Brandwerende Eisen

Afbeelding 4.5.1 Leeswijzer Brandwerende Eisen

Brandwerende eisen kunnen verschillen binnen één element. Denk aan een wand die voor een deel een corridor van een woning scheidt (WBDBO = 30) en voor een deel twee woningen scheidt (WBDBO = 60). De leeswijzer Brandwerende Eisen in afbeelding 4.5.1 geeft een handreiking hoe hiermee om te gaan.