2.2 ILS O&E – ILS Configurator

De ILS O&E vormt de inhoud; met de ILS Configurator vorm jij de inhoud naar jouw praktijk

De ILS O&E is een aanvulling op het bestaande afsprakenlandschap BIM Basis ILS. Die laatste verzorgt een stevige basis, een minimum aan richtlijnen. De ILS O&E gaat een stap verder en biedt toegang tot gestandaardiseerde data om eenduidige projectspecifieke afspraken te maken. Zo weet iedereen in het project wat zij mogen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. De ILS O&E en de BIM Basis ILS liggen dus in elkaars verlengde en zijn op sectorniveau afgestemd.

Let op: de ILS O&E is niet bedoeld is om één op één in te zetten voor ieder nieuw project, maar dient als hulpmiddel om tot een ILS te komen die samenhangt met het BIM Uitvoeringsplan, het contract en eventuele andere ILS’en. De partijen die ermee werken bepalen zelf hoe zij de toepassingsrichtlijnen inzetten en hoe die voorwaardelijk worden voor de werkwijze op projectniveau.

De ILS Configurator maakt het samenstellen van een project ILS eenduidig en makkelijk. Omdat je meestal niet de hele set van ILS O&E data wilt bevragen. Met de ILS Configurator beantwoord je vragen om te komen tot een passende dataset. Wil je het project bijvoorbeeld alleen toetsen op brandwerendheid, dan beperk je je tot dat deel van de data.

O&E is beheerder van de ILS O&E dataset. Zijn er onduidelijkheden of heb je ideeën voor nieuwe toepassingen? Dan kun je daarvoor bij ons terecht. Wij zullen dan actief in willen bijdragen.