Een wendbare sector die technische innovaties opneemt en benut

Leren & Veranderen

Openstaan voor verandering, nieuwe dingen leren en die ook toepassen. Dat is de kern van Leren & Veranderen. Onder deze programmalijn werken we aan een wendbare sector, die technische innovaties opneemt en benut.

Organisaties die openstaan voor verandering en nieuwe vormen van samenwerking, bewegen gemakkelijker mee in de digitale transitie. Door technische en sociale innovatie te combineren, verbeteren organisaties hun concurrentievermogen en productiviteit. Met ‘sociale innovatie’ bedoelen we aanpassingen in management, organisatieprincipes en werkwijzen. Leren en veranderen dus.

Barrières voor digitale transformatie

Om in te spelen op grote maatschappelijke uitdagingen hebben we een wendbare sector nodig. Voor organisaties betekent dit dat zij technische innovaties kunnen adopteren. Hiervoor zijn aanpassingen in management, organisatiemodel en werkwijzen nodig.

Nog te vaak probeert de markt nieuwe methoden of innovatieve producten uit in gelegenheidssamenstellingen. Opgedane kennis en vaardigheden worden nauwelijks gebruikt voor verbeteringen in andere projecten, laat staan dat bredere verspreiding in de sector wordt gestimuleerd.

Organisaties houden leerervaringen vaak binnenskamers, omdat wordt gedacht dat dit voordeel heeft bij volgend werk. Willen we digitale transformatie in de bouw realiseren, dan moeten mensen en organisaties in de bouw beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Daarnaast helpt dit bij de adoptie van technische innovaties, door het bieden van ondersteuning bij de benodigde aanpassingen.

Speerpunten Leren & Veranderen

1) Verbinden kennisinfrastructuur met digitaliseringsinitiatieven

Door projecten met elkaar te verbinden wil digiGO een cultuur van samenwerking stimuleren. Binnen deze bestaande initiatieven vergroten we het vastleggen, delen en de adoptie van kennis. Daarnaast identificeren we kennislacunes binnen projecten, en vullen deze op met behulp van betrokken partijen.

2) Delen van best practices

Het delen van best practices over digitalisering zorgt voor doorstroming van toegepaste kennis en werkwijzen van koplopers naar volgers. Initiatieven worden gescreend op nieuwe werkwijzen, processen of situaties.

3) Kennisagenda

De kennisagenda moet ervoor zorgen dat kennis gaat stromen. Deze agenda draagt bij aan de creatie van een goed werkende en flexibele kennisinfrastructuur, en hiermee borgen we de resultaten van digiGO bij kennisplatforms. Daarnaast zorgt de kennisagenda voor betere samenwerking tússen kennisplatforms. Bovendien kunnen kennisplatforms de kennisagenda gebruiken om hun activiteiten beter af te stemmen op toekomstige kennisvragen.

4) Sociale innovatie

Door organisaties te ondersteunen bij hun sociale innovatie, zorgen we voor wendbare organisaties. Daarbij horen specifieke leiderschapskenmerken en een bepaalde organisatiecultuur. De activiteiten richten zich op het zichtbaar maken van voorbeelden, het uitwisselen van ervaringen, en het introduceren van vaardigheden.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.