Bouwagenda voorzitter Wientjes over digiGO: 'Doorzetten en volhouden'

Foka Kempenaar 22-09-2020

Een gesprek met Bernard Wientjes. Over de resultaten van ruim drie jaar Bouwagenda, de impact van de huidige crisis en uiteraard de digitaliseringsopgave van de sector. ‘Ik ben blij dat de digiGO van de grond komt.'

'digiGO zorgt ervoor dat de digitalisering van de bouwsector een impuls krijgt. Naast dat dit belangrijk is voor het tegengaan van faalkosten in de bouw, omdat we digitaal dezelfde taal spreken en daardoor veel minder spraakverwarring creëren, is de digitalisering ook een absolute voorwaarde voor circulariteit. De huidige versnellingsprojecten en de ontwikkeling van DSGO bieden veel potentie en perspectief’. 

digiGO markeert kantelpunt

De digiGO markeert een belangrijk kantelpunt: de bouwsector zet stappen in digitaliseren. En dat is hard nodig. ‘De grote opgaven dwingen ons tot intensiever digitaal samenwerken. Daar is nog niet iedereen in de sector van doordrongen’. Vorig jaar sloten 37 grote partijen in de bouwsector een digitaliseringsdeal: de DigiDealGO. Sindsdien zijn meer dan 20 projecten aangemerkt als ‘versnellingsproject’, projecten die bijdragen aan het versnellen van de digitalisering van de sector. Enkele projecten zijn nog in ontwerpfase, andere tonen al concrete resultaten. Ik ben er dan ook trots op dat we als sector al zoveel stappen hebben gemaakt.

Maar: er is nog veel te doen en te winnen. De faalkosten zijn te hoog en we laten kansen liggen op het gebied van circulariteit. Daarom staat het verder versnellen van bestaande en nieuwe projecten op het gebied van digitalisering, centraal in de komende periode.’ Een andere belangrijke opgave is dat we komen tot heldere afspraken over het omgaan met data. Dat gebeurt met het project DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving). Deze set met afspraken worden door en voor en met partijen zelf ontwikkeld’. 

(Corona)crisis: bouw blijft in beweging 

De huidige coronacrisis komt bovenop de stikstof- en PFAScrises. De impact daarvan op de bouwsector is enorm en wordt naar verwachting de komende tijd nog groter. ‘Daarom vind ik het extra goed om te zien dat de brede bouwsector er samen met de overheid alles aan doet om de bouw in de crisis in beweging te houden. Deze vorm van samenwerking maakt me trots en zorgt ervoor dat ik vol vertrouwen naar de toekomst kijk. Ondanks de stikstof- en PFAS problemen hebben we met een uiteenlopende groep stakeholders in de bouwsector en overheid een aantal doorbraken bereikt waar we trots op kunnen zijn. Ik denk dan onder meer aan initiatieven als de Startmotor en de Renovatieversneller en het Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).

 

 

 

'Dit programma is erop gericht om de in de komende vijf jaar baanbrekende en opschaalbare oplossingen te bedenken voor de grootschalige renovatie van woningen. Met de komst van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het goed om te zien dat innovatie-inspanningen in de bouwsector nu gebundeld worden. Hierdoor kunnen we geleerde lessen uitwisselen en versterken ontwikkelingen elkaar. Deze vormen van samenwerking stemt tot trots en zorgt ervoor dat ik vol vertrouwen naar de toekomst kijk.’ Een uitgebreide toelichting op de resultaten en voortgang van De Bouwagenda is in deze rapportage te vinden.

‘Alleen met leiderschap en goede samenwerkingen kunnen we de doelen voor 2050 halen’. 

Investeren in concrete pilots

Het Economisch Instituut van de Bouw EIB concludeert in haar onderzoek naar de voortgang van de Bouwagenda dat het vizier steeds nadrukkelijker is gericht op duurzaamheid en het realiseren van productiviteitswinsten. In dat licht is ook de digiGO-beweging ontstaan. Voor de komende periode adviseert het EIB aan om deze en andere kansrijke bestaande instrumenten te versterken en in concreter in te zetten op projecten. Volgens het EIB is het van belang dat snel concrete pilots van start gaan om daadwerkelijk de voorwaarden ‘waarlangs de transitie naar een digitale, duurzame en circulaire economie ingericht kan worden’. 

 

Afbeeldingen

Bernard Wientjes over digiGO

Twitter

Cookie-instellingen