Standaardiseren bij digitalisering in de bouw? Doe het niet alleen!

Foka Kempenaar 23-12-2020

Jeroen Mackaij (Strukton Worksphere) gaat in zijn nieuwste blog voor digiGO in op het belang van het digiGO versnellingsproject Uniforme Objecten Bibliotheek. Doel: ketenbreed afspraken maken over standaarden, zodat we volledig datagestuurd kunnen ontwerpen, installeren en beheren.

Door Jeroen Mackaij, Programma Manager Bouwwerk Informatie Management (BIM) bij Strukton Worksphere en Kerndocent BIM bij Avans+

In mijn vorige column beschreef ik hoe ik in 2008 voor het eerst ging werken met digitale 3D tekeningen op een scherm. Tot dat moment was ik in ontwerpprocessen 80% van mijn tijd bezig met zoeken naar informatie. Slechts 20% ging naar het echte werk, het daadwerkelijk dimensioneren, vormgeven en keuzes maken. Dat veranderde toen we besloten het ontwerp in 3D in Autocad uit te werken. Ineens zagen we allemaal heel helder tegen welke problemen we aanliepen. Toch waren we er toen nog niet. BIM ontwikkelde zich de afgelopen jaar door en een heel belangrijk aspect daarbij: uniforme datastandaarden maken. In het digiGO versnellingsproject open Uniforme Objecten-bibliotheek is dat precies wat we doen.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen: werken met 3D-modellen biedt ongelofelijk veel voordelen: het zorgt voor meer inzicht en begrip voor elkaars disciplines, voorkomt fouten, leidt tot een veiliger bouwproces en een beter eindproduct en is veel duurzamer, omdat we zicht hebben op de life cycle van het gebouw. Waar we vooral ook in het begin alleen wel enorm tegenaan liepen: al die verschillende datastandaarden.

Steeds een beetje opnieuw beginnen
Een praktisch voorbeeld: als wij in het model kiezen voor een bepaald verlichtingsarmatuur hangt daar data aan over bijvoorbeeld de aansluitwaardes en het nulpunt. Gaat het model naar de installateur en hanteert hij een andere datastandaard, dan krijgt dat verlichtingsarmatuur ineens andere aansluitwaardes en een ander nulpunt. En klopt het model dus niet meer.

Met andere woorden, op zo’n moment is uitwisseling van modellen van grof naar fijn niet mogelijk. Elke opvolgende partij in de keten moet die modellen weer platslaan en opnieuw beginnen om zijn eigen trucje te kunnen doen. De installateur moet het object uit het model halen en handmatig zijn eigen componenten erin zetten en handmatig informatie van de fabrikant toevoegen. Dat kost tijd en kan leiden tot fouten en precies het tegenovergestelde willen we natuurlijk realiseren met BIM.

Data-uitwisseling mogelijk maken
Daarom werken we met elkaar aan een open Uniforme Objecten-bibliotheek. Een openbare, niet-merkgebonden online bibliotheek, waaraan op basis van de standaard Ketenstandaard bouwblokken ETIM Modelling Classes alle fabrikanten data van hun producten kunnen toevoegen en de softwareontwikkelaars de parametrische CAD objecten. We maken afspraken over standaarden, zodat we volledig datagestuurd kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In iedere schakel van de keten.

Onder leiding van Techniek NL, 2BA, Fedet en FME doen softwareontwikkelaars en -leveranciers zoals TTT, Cadac en Itannex gezamenlijk mee. Installatiebedrijven zoals Engie, Kuijpers, BAM, Heijmans, TBI, Batenburg, ULC, Unica, Van der Sluis, DGC, Van Dorp, Spie en wijzelf, Strukton Worksphere. Fabrikanten doen ook mee, waaronder Legrand, Zehnder, VSH, ABB, Trox, Nijburg, Schneider, Draka, Flamco.

Doe je ook mee?
Het is leuk hier samen aan te werken. Het is mooi om te zien wat er allemaal kan en lukt. Standaardiseren bij digitalisering in de bouw kunnen we niet alleen, dat lukt alleen maar samen. Doe jij ook mee? 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen