Programmalijnen DSGO en Leren & Veranderen voortaan basis voor digitalisering

Foka Kempenaar 06-01-2021

De aansturing van digiGO krijgt een duidelijkere focus: voortaan volgt dit digitaliseringsprogramma twee hoofdlijnen, waarbinnen alle ingediende versnellingsprojecten een plek krijgen. Deze programmalijnen zijn: ‘DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)’ en ‘Leren & Veranderen'.

Duidelijkere focus
De aansturing van digiGO heeft met ingang van 2021 een duidelijkere focus gekregen (zie ook de afbeelding hierboven). Deze focus moet de samenhang tussen de diverse versnellingsprojecten verhelderen en vergroten, en sluit aan bij het realiseren van vier ambities van digiGO:

  1. Zorgen voor deelbare en herbruikbare informatie;
  2. Zorgen voor toegankelijke informatie;
  3. Realiseren van nieuwe functies en geavanceerde werkwijzen;
  4. Het stimuleren van innovatie.

Zowel DSGO en als Leren & Veranderen zijn volgens het Digiteam dat de uitrol van digiGO coördineert hard nodig om de bouw verder te digitaliseren. Digiteam voorzitter Richard Tieskens: “DSGO levert de afspraken (de leidende infrastructuur) die het mogelijk maken om digitalisering te versnellen, en via Leren & Veranderen kunnen we met zijn allen het veranderingstraject (soft skills) vormen, gericht op de broodnodige cultuurverandering en kennisontwikkeling, om de bouw verder te digitaliseren.”

Nadere uitwerking volgt
De nieuwe aanpak wordt de komende tijd nader uitgewerkt en beide programmalijnen krijgen een prominente plek in de communicatie, bijvoorbeeld op de digiGO-website. De ontwikkelingen binnen beide programmalijnen moeten leiden tot verdere digitalisering in de toepassingsgebieden Digitaal bouwwerk en Digitale toelevering.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen