Data delen bij bouwprojecten: hoe pak je dat aan?

Foka Kempenaar 24-03-2022

Data delen bij bouwprojecten: hoe pak je dat aan? DSGO helpt, projectmanager Hans Hilbrands legt uit hoe.

Of het nou gaat om asset management optimaliseren, bouwkwaliteit inzichtelijk maken, circulair en duurzaam bouwen of bouwlogistiek efficiënt organiseren. We weten inmiddels allemaal dat dit beter gaat met slim gebruik en uitwisseling van data. Maar hoe pak je dat aan? Omdat er al heel veel gebeurt in de branche hoef je in ieder geval niet zelf het wiel uit te vinden.

Hans Hilbrands is projectmanager bij DSGO. Hij koppelt vragen uit de markt aan ervaringen die al zijn opgedaan in de markt. Zodat we in de branche geen dingen opnieuw doen, maar juist steeds verder bouwen op de ervaringen die er al zijn en digitalisering met elkaar versnellen. De ervaringen worden teruggekoppeld in het programma DSGO, om te komen tot een Afsprakenstelsel voor de Gebouwde Omgeving. Hoe dat er concreet uitziet vertelt hij hier. 

Informatiebehoefte stoelt op belangen
Een voorbeeld: in Zwijndrecht worden in het stationsgebied 500 houtbouwwoningen ontwikkeld. Daar zijn veel partijen bij betrokken. De ontwikkelaar, architect, bouwer, installateurs en leveranciers van bouwmaterialen natuurlijk. Maar ook de gemeente, stakeholders van het bedrijfsterrein in de buurt, omwonenden.  

Al die partijen hebben belangen en vanuit die belangen ook behoefte aan informatie. De projectontwikkelaar wil graag goed zicht houden op het asset management, de gemeente wil graag weten wat voor wijk er straks wordt opgeleverd en wat dat voor de gemeente betekent. Vanuit het oogpunt van circulariteit willen partijen graag inzicht in welke materialen er worden gebruikt en welke hoeveelheden. 

Hoe deel je data goed en veilig? 
Hoe pak je dit aan? Hoe zorg je ervoor dat je alle data die je hebt op een goede en veilige manier deelt met elkaar? Hans Hilbrands vertelt dat dit precies zo’n project is waar hij als projectmanager van DSGO hulp kan bieden.  

“In dit specifieke voorbeeld heeft de bouwpartner ons benaderd. Zij merken dat ze als zelfstandige partij in de markt moeilijk verder komen met digitalisering in de keten. Bij digiGO werden de afgelopen jaren heel veel versnellingsprojecten opgezet waarin tal van ervaringen zijn opgedaan. Wij koppelen die ervaringen aan de vragen die we krijgen uit de markt.” 

“In dit geval zal ik de bouwpartner dus koppelen aan de mensen die uit ervaring weten hoe je zoiets aanpakt. Hoe je alle data die je hebt op een goede en veilige manier kan delen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan hoe je een materialenpaspoort maakt.” 

Slimme bouwlogistiek, minder CO2-uitstoot 
Een ander project waar Hans nu mee bezig is, is de nieuwbouw in Amsterdam van InHolland.  

“InHolland bouwt in Amsterdam een gebouw voor 7.000 studenten. Dan is in zo’n stad logistiek natuurlijk een uitdaging. Eén van de opgaven van het DSGO-programma is om kansen voor emissiereductie te realiseren. Dus is de vraag: hoe kunnen de betrokken partijen data delen met elkaar, zodat leveringen gebundeld worden en rijbewegingen zoveel mogelijk geminimaliseerd? Bijvoorbeeld door alle materialen te verzamelen bij een bouwhub buiten de stad en alle materialen just-in-time aan te leveren. En te zorgen dat vrachtwagens ook nooit leeg van de bouwplaats wegrijden, maar meteen afval mee terugnemen.” 

“Dit soort dingen gebeurt al veel, maar hoe kan het nog slimmer en pak je dat bijvoorbeeld aan met grotere bouwdelen? Wat zijn dan de vraagstukken voor de bouwmaterialen toelevering en de leveranciers van de handelaren? Ook hier gaan we bestaande ervaringen delen, zodat kan worden voortgeborduurd op wat er al is.” 

Digitalisering samen versnellen 
Mooi om te weten: de kennisdeling gaat nog verder dan dit. De ervaringen uit deze projecten worden namelijk ook weer teruggekoppeld naar de partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. “Zo toetsen we continu of dat wat wordt ontwikkeld goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. En zorgen we dat nieuwe inzichten die we opdoen een plek krijgen in het afsprakenstelsel.”  

Ook daarbij gaat het vaak heel concreet om het in contact brengen van mensen met elkaar. “Zo kwamen we in de praktijk tot het inzicht dat het goed zou zijn om bij de ontwikkeling van de ILS Configurator de leveringsspecificaties juridisch en inkooptechnisch te toetsen en te verbeteren met de NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management. Er zijn zoveel mensen met kennis en ervaringen, ons doel is om die kennis en ervaringen zo goed mogelijk te koppelen en te delen, zodat de digitalisering in de branche als geheel steeds meer versnelt.” 

Meld je project aan 
Loop je op jouw project ook tegen vragen aan als het gaat om het slim en veilig gebruiken en delen van data? Meld je project dan aan. Als jouw project bijdraagt aan de ambities van DSGO gaan we je helpen. Je krijgt dan ook extra ruimte om te experimenteren. En je borgt dat je project niet alleen goed aansluit op andere projecten, maar ook voldoet aan alle relevante regelgeving, (internationale) normen en standaarden. 

“De hele bouwwereld ziet: door te delen en samen digitaal te versnellen komen we veel dichter bij onze doelstellingen dan alleen. En 2030-2050 is echt overmorgen al, we moeten nu snel schakelen met elkaar.” 

Afbeeldingen

Heb je een mooi project dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van het DSGO? Meld dit dan nu aan!

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.