1e DSGO Werkconferentie - Succes digitaal stelsel afhankelijk van betrokkenheid stakeholders

Foka Kempenaar 19-04-2022

‘De realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) zit flink in de versnelling. Het programmaplan was eind vorig jaar rond en inmiddels is het programmateam zo goed als gevuld.

‘We zitten nu midden in het eerste halfjaarlijkse plateau, de fase van ‘Ontdekken’, zei programmadirecteur Ries Bode tijdens de plenaire aftrap voor de 1e DSGO Werkconferentie op 14 april, in het AFAS-kantoor in Leusden. Deze eerste editie werd door de ca. 120 deelnemers gewaardeerd met een 7.7. 

Bode zei blij te zijn met alle inbreng van de deelnemers, ‘want tenslotte is het een werkconferentie en kunnen we voor een goed werkend DSGO niet zonder jullie ideeën. Daarom hoop ik de volgende keer, op vrijdag 14 oktober 2022, op nog veel meer deelnemers!’ 

De programmadirecteur startte de conferentie met een korte toelichting op DSGO: ‘Doel is de realisatie van een uniforme set van afspraken, om vertrouwd en veilig data binnen de gebouwde omgeving te kunnen delen met andere ketenpartijen. Daarbinnen richten we ons specifiek op de bouw en installatielogistiek. Op het vinden van innovatieve oplossingen, waarmee we bij kunnen dragen aan het reduceren van de stikstofemissie.’ Meer over de DSGO-plannen is te lezen in het programmaplan.  

Introductie projecten 
Vervolgens werd met korte pitches ingezoomd op de projecten Ketenlandschap, Afsprakenstelsel en datadelen en Bouw & Installatielogistiek, en op de actielijn Regie op Adoptieprojecten. Een greep uit wat quotes: 
 
Martijn van Glabbeek (Ketenlandschap): ‘Met dit project willen we een integraal overzicht creëren van de ketens in de bouw- en installatiesector. Ik vergelijk dit vaak met een landkaart: waar vind je wie en wat? Waar zien we vervolgens kansen en hoe verbinden we die? Doel is om op termijn een eerste, interactieve model van dit landschap aan de sector voor te leggen.’ 

Ries Bode (Afsprakenstelsel en datadelen): ‘Dit project richt zich op het daadwerkelijk ontwerp en de realisatie van de eerste versie van DSGO. Hiervoor moet nog een programmateam worden samengesteld en wordt momenteel gezocht naar een leverancier, via een aanbestedingstraject dat tot 3 mei loopt.’  

Hans Aalders (Bouw & Installatielogistiek): ‘Om inzicht te krijgen in oplossingen die daadwerkelijk aan stikstofreductie kunnen bijdragen, zijn we nu met name op zoek naar use cases en inventieve voorbeelden. Die willen we gebruiken op pilots op te starten. Dus heb je ervaringen of ideeën? Deel ze met ons!’ 

Hans Hilbrands (Regie op adoptieprojecten): ‘We hebben grote groepen gebruikers nodig voor het verzamelen van ervaringen. Adoptieprojecten kunnen zowel bestaande als nieuwe projecten in de bouw- en installatiesector zijn. Mooie voorbeeld zijn er in overvloed. Nu komt het erop aan dat we die ‘parels’ gaan delen.’ 

Volop interactie bij deelsessies 
Na de pitches begon het echte ontdekken: in twee rondes met deelsessies gaven DSGO-projectmanagers nadere uitleg, en werden er volop reacties en aanvullingen verzameld.   

Conferentie gemist of informatie nogmaals checken? 

Volgende werkconferentie onderdeel van D-Day 
De volgende werkconferentie wordt gecombineerd met de D-Day die het BIM Loket en digiGO samen organiseren, op vrijdag 14 oktober. Zodat in één dag de ontwikkelingen in de roadmap standaardisatie, het DSGO-afsprakenstelsel, en de ervaringen met versnellingsprojecten kunnen worden gedeeld met de sector. Die staat in het teken van ‘Ontwikkelen’. Een belangrijke fase, waarbij de eerste contouren en uitgewerkte delen van de diverse DSGO-projecten en actielijnen gepresenteerd en getoetst worden.  

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.