Hoe diepgaande analyses bijdragen aan adoptie van het DSGO

Om de afspraken in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving daadwerkelijk te gebruiken voor een veilige, ketenbrede ontsluiting van datadiensten, zijn deep dives nodig. Wat zijn dit, hoe werken ze en wat doet Techniek Nederland hier nu bijvoorbeeld al mee? Tom Niels, sinds kort projectmanager van het DSGO Team Adoptie, legt uit. 

Op 15 maart organiseerde het DSGO Team Adoptie samen met Techniek Nederland, het Centraal Register Techniek (CRT) en iSHARE een eerste aanzet tot een deepdive. Daarbij is commitment uitgesproken om de gegevens in het Centraal Register Techniek te gaan ontsluiten conform het DSGO-afsprakenstelsel. Dit stelsel krijgt vorm in het DSGO programma, onder de paraplu van digiGO.

Waarom deep dives?

Voordat we nader inzoomen op deze case, eerst even terug naar de vraag waarom er deep dives worden georganiseerd? Tom: “Ons team werkt er hard aan om het digitaal stelsel gebouwde omgeving geadopteerd te krijgen. Om voor een bredere doelgroep te verduidelijken hoe een datadienst kan worden geïmplementeerd volgens de afspraken in het digitaal stelsel, zijn succesverhalen van early adopters nodig. Daarom worden de eerder gepresenteerde use cases deze lente nader uitgewerkt via meerdere deep dives.”

Case TechniekNL

Zo ging de eerste deepdive van 2024 met Techniek Nederland op 15 maart over het ontsluiten van de gegevens in het Centraal Register Techniek. Daarin worden alle kwalificaties van bedrijven en vakmensen in de installatietechniek bijeengebracht. “Als we die gegevens straks volgens het DSGO-afsprakenstelsel gaan ontsluiten, dan wordt zowel op bedrijfs- als persoonsniveau door de hele keten zichtbaar wie over welke certificering beschikt. Dus dan zie je direct of iemand bij wijze van spreken wel een gasketel mag keuren of niet.”

Om deze ontsluiting te realiseren, is een eerste stappenplan uitgedacht. “Zo hopen we binnenkort  via het DSGO afsprakenstelsel per persoon te kunnen toetsen of hij of zij gekwalificeerd is. Daarna is de ambitie om van het vakpaspoort een DSGO proof authenticatiedienst te maken. Daarmee kunnen mensen en bedrijven die al in het register zitten zich dan straks identificeren, en rechten toegewezen krijgen op basis van hun rol. En vervolgens zouden we onder andere mogelijk willen maken dat een gecertificeerde vakman of -vrouw ook meldingen – zoals een CO2-melding – via het stelsel kunnen doen.”

‘Neem de tijd!’

De komende weken volgen er meer DSGO deep dives, gericht op verschillende bouwprocessen en datadiensten. “Zo gaan we 25 maart inzoomen op de DSGO use case Veilig en eenvoudig productdata delen. Ook dan gaan we weer drie uur lang samenzitten; ik geloof namelijk dat we alleen tot goede resultaten komen, als je écht de tijd neemt voor dit soort processen. Iedere keer een uurtje werkt niet.”

Jouw digitale idee ook uitwerken via het DSGO? Laat het weten!

Tom doet tot slot een oproep: “We doen graag deep dives met partijen die wat willen met het DSGO. Dus heb jij ook een idee gericht op digitaal samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een datadienst, dat je verder zou willen bespreken en uitwerken? Neem dan met ons contact op over de mogelijkheden!”   

Smeermiddel

Het DSGO afsprakenstelsel is voor iedereen die niet heel diep in de materie zit iets abstracts en ingewikkelds. Tom: “Om uit te leggen waarom het afsprakenstelsel belangrijk is en hoe dit werkt, gebruik ik daarom de metafoor van WD40.  Het DSGO-afsprakenstelsel is als het ware de smeerolie waarmee je alles ‘boutjes en moertjes’, de processen en datadiensten in de sector, soepel moet laten samenwerken en bewegen. En mijn DSGO-team Adoptie faciliteert dit.” 

4 april: Lunchsessie Datadienst Versneller

Meer weten over DSGO use cases en deep dives? Kom dan 4 april naar het Bouwhuis in Zoetermeer. Dan legt Tom je uit hoe je het DSGO kunt gebruiken voor een use case, samen met Lead Afsprakenstelsel, Bauke Rietveld en manager standaardisatie van Ketenstandaard, Luuk d’Hooge. Daarbij gebruiken zij voorbeelden uit de praktijk: Hoe doen partijen dat die nu bezig zijn met use cases op basis van het DSGO?