Iedereen digivaardig! | VORM test 3D basiscursus

Nathaly Boelhouwer (programmadirecteur digiVaardig) testte onlangs bij bouwer VORM een 3D digitale basiscursus, speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden. Ze reageerde enthousiast: “Deze aanpak helpt enthousiastelingen, experts en voorlopers, door leidinggevenden te betrekken bij de ‘waarom en hoe’-vraag!” 

Met hetgeen zij leren in deze cursus van VORM, kunnen leidinggevenden afdelingshoofden uitleggen wat zij van het personeel verwachten en hoe zij dit gezamenlijk kunnen realiseren. Het belang van het sturen op data op individueel niveau wordt benadrukt, omdat dit bijdraagt aan een uniform en beter overdraagbaar geheel. 

Excellence met data

De cursus past bij een belangrijk hoofddoel dat de bouwer zich heeft gesteld voor de periode van 2024 – 2030: ‘Excellence met Data’. “Dit houdt in dat we er organisatiebreed naar streven om meer gebruik te maken van data, benchmarking, digitalisering en opleidingen om een excellent niveau te bereiken”, verklaart Pim van Meer Redert (Directeur Digitalisering).  VORM heeft de cursus mede ontwikkeld op grond van het feit dat binnen de bouwketen BIM en 3D digitalisering een essentiële rol spelen, waarbij efficiëntie, kostenbesparing, innovatie, samenwerking, kennisdeling, klantwaarden en duurzaamheid centraal staan. 

Ter validatie heeft VORM deze cursus doorgenomen met Nathaly Boelhouwer, de programmadirecteur digiVaardig bij digiGO. Nathaly: “Dit is een mooi voorbeeld hoe je invulling kan geven aan digitale ketensamenwerking door te leren van elkaar!” 

Interesse? Neem contact op! 

Externe partijen kunnen ook toegang krijgen tot deze cursus, omdat hun kennis direct kan worden toegepast op hun projecten en producten. Als je wilt dat je klanten worden meegenomen in deze BIM-modellen, neem dan contact op met Pim van Meer Redert, voor deze 3D digitale basiscursus voor externe woningcorporaties, beleggers en overige afnemers van Vorm.