Steun de VISI-standaard: Reserveer budget voor de vrijwillige bijdrage

De VISI-standaard is een belangrijke pijler voor de digitalisering in de bouw. Het verbetert de communicatie en informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden en zorgt voor efficiëntere processen en resultaten. Achter de schermen werkt de VISI-beheerorganisatie, onder het toeziend oog van digiGO, hard aan het onderhoud en de doorontwikkeling van deze standaard.

Software

Om VISI toe te passen, heb je software nodig. Hiervoor heb je een licentieovereenkomst afgesloten met een leverancier. De kosten die voor het beheer van de VISI-standaard worden gemaakt, worden echter niet gedekt door de software-leverancier.

 

Een bijdrage voor het beheer

De kosten voor onder meer het beheer, nieuwe releases en de helpdesk te verzorgen zijn in de afgelopen jaren betaald door een klein aantal gebruikers van de VISI-standaard. Dit past echter niet meer bij het brede gebruik van de standaard door de hele sector.

Daarom doen we vanaf 2024 een beroep op alle organisaties uit de hele sector die voor hun projecten gebruik maken van de VISI-standaard. Zo worden de lasten eerlijker verdeeld, draagt iedereen bij en houden we samen de VISI-standaard op een hoog niveau.

 

Moet ik zelf actie ondernemen?

In het najaar van 2024 ontvang je van digiGO een factuur voor de vrijwillige VISI-bijdrage voor jouw organisatie. Het is wel verstandig om nu alvast ruimte te reserveren in de begroting van 2024.

Richtlijn voor bijdrage: houd bij de reservering in de begroting voor 2024 hiervoor €100 per project aan. De definitieve hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt op een later moment bepaald en gecommuniceerd via onder meer de website en nieuwsbrief van digiGO. Uiteraard staat deze ook in de factuur die je volgend jaar van digiGO ontvangt.

 

Doe mee en ondersteun de VISI-standaard

Samenwerking en standaardisatie vormen de sleutel tot een succesvolle toekomst voor de bouw- en infrastructuursector. Door in 2024 de vrijwillige bijdrage voor de VISI standaard te betalen, draag je bij aan de structurele groei en ontwikkeling van de VISI-standaard. Neem deze dus nu alvast op in de begroting voor volgend jaar.

Meer nieuws

Nieuws
10 jan 2023

Stappenplan voor VISI implementatie

Nieuws
12 jul 2023

Deze open informatiestandaard kan je juridisch stappen verder brengen!