GIS + BIM pilots

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij? Klik hier voor een overzicht van de versnellingsprojecten in voorbereiding. 

Waar hangen de brandhaspels? Als vastgoedbeheerder altijd de meest actuele informatie over je gehele vastgoedportefeuille kunnen raadplegen, in 3D en 24 uur per dag. Zodat je zo efficiƫnt mogelijk kunt plannen en uitvoeren. Dat beoogt dit pilottraject van het Rijksvastgoedbedrijf.

GIS + BIM pilots 2019

Op weg naar super efficiënt onderhoud

  • Voor: vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, facilitaire dienstverleners
  • Wat: proefproject Rijksvastgoedbedrijf met 3D-modellen
  • Doel: super efficiënt onderhoud en exploitatie, door de meest actuele gegevens 24/7  paraat te hebben

Info altijd paraat

Uitgangspunt bij de pilots is dat alle vastgoedinformatie wordt verzameld in 3D-modellen plus bijbehorende gegevens. Deze modellen staan in een externe, online uitwisselomgeving. Zodat zowel het RVB als de partners waarmee zij werken op elk gewenst moment aanpassingen kunnen aanbrengen. 

Prototype

“Met dit project oefenen we samen met onderhoudsbedrijven en facilitaire dienstverleners hoe we informatie kunnen delen en ontwikkelen. Dat gebeurt vanuit een speciaal daarvoor ontwikkeld prototype uitwisselingsdatabase. Daarbij staan negen echte objecten en contracten centraal”, legt Hans Elsinga uit (RVB, clusterhoofd Ontwikkelen Vastgoed Informatie). 

Foto: Rijksvastgoedbedrijf, Bas Kijzers Fotografie
digiGO: makkelijk verbinden

Elsinga is blij dat dit project is erkend als versnellingsproject voor de digiGO, want “daardoor is het veel gemakkelijker om partijen bij elkaar te krijgen.” Het uiteindelijke doel dat het RVB samen met omgevingspartijen wil bereiken? “Dat we het gebruik, onderhoud en exploitatie van de vastgoedportefeuille zo efficiënt mogelijk kunnen plannen en uitvoeren.”

Organisaties betrokken bij GIS + BIM pilots

  • Gebruikers en FM organisaties: FM Haaglanden, B/CFD, RWS, NFI
  • Onderhoudsbedrijven: Breijer-Facilicom, Pranger-Rosier, Strukton Worksphere, Veolia, Unica
  • Rijksvastgoedbedrijf: ICT, VGI, objectmanagement, assetmanagement
  • ICTU: ontwikkeling, hosting en technisch beheer GIS+BIM omgeving

 

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen