ILS Configurator

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij?

Alles valt of staat met heldere afspraken. Deze tool configureert de informatiebehoefte van opdrachtgevers en -nemers naar één uniform en project specifiek overzicht. Door dit overzicht digitaal te beheren en te delen heeft iedereen een actueel overzicht van wie, wat en wanneer levert.

ILS Configurator

Afspraken eenduidig vastleggen

  • Voor: de gehele bouwketen
  • Wat: online tool voor het maken van een projectspecifieke ILS 
  • Doel: Met de ILS Configurator moet het supereenvoudig worden om een eenduidige en project specifieke ILS te maken, direct bruikbaar voor elke partij die informatie moet aanleveren.

 De ILS Configurator structureert en visualiseert informatiebehoefte(n) van opdrachtgever(s) en -nemer(s) op een heldere manier, zodat elke partij weet wat er van hem verwacht wordt. Dit zorgt voor een efficiënt proces dat bijdraagt aan een optimale samenwerking.
Door dit alles digitaal te beheren en te delen tussen opdrachtgever en -nemer(s) heeft iedereen een actueel overzicht van wie, wat op welk moment hoort te leveren.

Krijgen wat je vraagt

Het inzichtelijk maken van een informatieleveringsspecificatie (ILS) tijdens de uitvraag van projecten gebeurt nu op honderden verschillen de manieren. Hierdoor weet je als opdrachtgever nooit zeker dat je krijgt wat je vraagt, en als opdrachtnemer dat je levert wat je gevraagd wordt. De afstemming gebeurt meestal nog via overzichten in Excel en PDF en neemt zo onnodig veel tijd in beslag. 

Wildgroei voorkomen

“Het risico is dat elke opdrachtgever zijn eigen ILS gaat maken en het onderling vergelijken met elkaar wordt bemoeilijkt. Om de wildgroei aan ILS-versies tegen te gaan en het gebruik van de ILS O&E te vergroten is een configurator noodzakelijk”, legt product owner Jeffrey Truijens (VDNDP) uit.

 

Gebruiksgemak

De ILS Configurator moet het informatie gestuurd werken gaan stimuleren. “Doordat je met de configurator op basis van project karakteristieken en stap voor stap door de ILS-onderwerpen navigeert, vergroot je het gebruiksgemak.” In eerste instantie ligt de focus  op de woningbouw en utiliteitsbouw, maar een uitbreiding naar weg- en waterbouw behoort tot de mogelijkheden.

digiGO: vergelijkbare initiatieven

“Aanhaken bij digiGO is onder andere handig vanwege de verbrede aandacht: zo komt de ILS Configurator onder de aandacht van de gehele bouwketen, en komen we gemakkelijker in contact met vergelijkbare initiatieven.” 

Organisaties betrokken bij ILS Configurator

  • Initiatiefnemer: Multi Disciplinair Team 

Word partner of vriend

Er is een financieringsopzet gemaakt om het initiatief van de grond te krijgen. Als toekomstige gebruikers word je Kickstart partner. Ontwikkelende partijen kunnen Solution partner worden. In aanvulling op een partnership van de ILS Configurator kun je ook een bijdrage leveren aan de samenhangende ILS-initiatieven bij het BIM Loket, door Vriend te worden. Kijk op de website van het BIM Loket voor meer informatie. 

Meer informatie?

Neem contact op met Jeffrey Truijens, jtruijens@vdndp.nl.

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen