GWW-OTL kennisdelingsplatform

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij?

Dit platform moet landelijke coördinatie van het delen van GWW-kennis en ontwikkelingen mogelijk maken. Zodat data objectgericht wordt gestructureerd, en je deze makkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen.

GWW-OTL Kennisdelingsplatform

Makkelijk schakelen van aanleg tot onderhoud

 • Voor: de GWW-sector, overheden, vervoers- en nutsbedrijven
 • Wat: ontwikkeling landelijk kennisdelingsplatform
 • Doel: gemakkelijker GWW-data uitwisselen van aanleg tot onderhoud

Data structureren

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat je deze data gemakkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. In het GWW-OTL Kennisdelingsplatform ontwikkelen en toetsen diverse GWW-partijen ObjectTypeLibraries (OTL’s) op projecten.

Diversiteit oplossingen terugdringen

Door dit platform is landelijke coördinatie en kennisdeling van ontwikkelingen mogelijk. Zo wordt een diversiteit aan oplossingen voorkomen, die een onderlinge uitwisseling van informatie tussen ketenpartners in de GWW belemmert. Met als uiteindelijk resultaat een netwerk van eenduidig gemodelleerde en toepasbare OTL’s. De uitvoeringsperiode loopt van juli 2020 tot juli 2021.

Koppeling standaarden

Bij het ontwikkelen van OTL’s wordt rekening gehouden met structuur en met een gemakkelijke overdracht van data vanuit projecten, naar het beheer van infrastructuur en openbare ruimte. Bovendien wordt er gekoppeld aan de nationale standaarden CB-NL, IMgeo/BGT en GWSW. 

(Intern)nationale aansluiting

Door deze kennisdeling verbetert niet alleen de onderlinge afstemming over OTL’s, maar wordt ook de aansluiting op de markt en het aanhaken bij nationale en internationale ontwikkelingen geborgd.

 

Samenwerking provincies en grote gemeenten

Het project is tot stand gekomen door samenwerking van de provincies (Vakberaad Beheer & Bouw) en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. CROW begeleidt het proces van de provincies en de omzetting van het informatiemodel IMBOR naar een linked-data-model (versnellingsproject BIM voor Provincies). BIMW en Gobar begeleiden het vergelijkbare OTL-ontwikkelproces van de Gem. Amsterdam en bij TenneT te Arnhem.

Organisaties betrokken bij GWW-OTL kennisdelingsplatform

 • Provincies (via het ‘Vakberaad Beheer en Bouw’)
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • CROW
 • Stichting BIM Loket
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • TenneT
 • Qirion
 • Stichting RIONED
 • TNO

In het kader van dit project worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.