NL-SfB database

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij? Klik hier voor een overzicht van de versnellingsprojecten in voorbereiding. 

NL/SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). Bouwers en installateurs passen deze standaard veel toe bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Doel van dit project is om de NL/SfB classificatie te digitaliseren en te ontsluiten via een database.

NL/SfB database  

Eén versie van de waarheid, vanaf één plaats beheerd

 • Voor: de gehele bouw- en installatieketen en gebouwbeheerders
 • Wat: digitaliseren NL/SfB standaard en online ontsluiten
 • Doel: het elektronisch ontsluiten van de open standaard NL/SfB

Dit project is tot stand gekomen op aanvraag van een groep professionele gebruikers (BAM, Heijmans, TBI, Dura Vermeer, VDVNP, Rijksvastgoedbedrijf, Kuijpers). Zo zijn de initiatiefnemers van dit project op basis van userstories tot de conclusie gekomen dat er allereerst behoefte is aan het ontwikkelen van een database. Online, waarmee NL/SfB elektronisch kan worden ontsloten. Voordat verdere ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden.

'Dialecten'

De afgelopen jaren zijn er nogal wat ‘dialecten’ ontstaan, zodat door de database tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat er één versie van de waarheid bestaat die ook vanaf de plaats waar deze wordt beheerd en ontsloten. Het laagdrempelig digitaal beschikbaar zijn van de NL/SfB, een open standaard ie zeer veel gebruikt wordt,  gaat de sector helpen om dit versneld eenduidig toe te passen. Er is nu immers één versie van de waarheid elektronisch beschikbaar.

Foto: BAM Bouw en Techniek

Organisaties betrokken bij NL/SfB database

 • BAM
 • Heijmans
 • Dura Vermeer
 • VDNDP
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Ketenstandaard
 • BIM Loket
 • TBI
 • Kuijpers

Eventuele andere belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegde gezag worden zo veel mogelijk betrokken in de beoogde pilot.

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen