Digimeten en weten van circulariteit

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij?

Hoe circulair is een bouwwerk eigenlijk? In dit project wordt een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, methode ontwikkeld om circulariteit te meten.

Digimeten en weten van circulariteit

Digitale methode om circulariteit te meten

  • Voor: ontwerpers, bouwers, slopers en overige partijen in de gehele keten.
  • Wat: Een tweejarig PDEng-traject om een methode te ontwerpen, implementeren en evalueren in een best practice ontwerp- en (ver)bouwproject. Er worden verbindingen gemaakt met relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiedeling, ketensamenwerking en open standaarden.
  • Doel: Ontwikkeling van een digitale methode waarmee je de circulariteit kunt meten, zodat je het circulair potentieel van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus inzichtelijk maakt.

Circulaire economie

De circulaire economie gaat uit van een systeem waarin materialen worden hergebruikt zonder verlies aan waarde. De Rijksoverheid heeft de ambitie geformuleerd dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Ook in het buitenland hebben maatschappelijke discussies tot vergelijkbare circulaire ambities geleid (vooral in West-Europa en China). Dit heeft in het bijzonder gevolgen voor de gebouwde omgeving, omdat deze sector de meeste grondstoffen gebruikt en tegelijkertijd het meeste afval produceert.

Inzicht tijdens de gehele levenscyclus

Tijdens de gehele levenscyclus hebben ketenpartners behoefte aan tijdige, relevante en accurate informatie, zodat zij beslissingen kunnen nemen over circulariteit. Dit project verbindt een wetenschappelijke onderzoekaanpak met de bouwpraktijk om 1) die informatiebehoeften beter te begrijpen en 2) een digitale methode te ontwikkelen om in die behoeften te voorzien.

Artist impression nieuwe huisvesting UT, VDNDP en CIVIC Architects.

digiGO: verbinding met aanpalende ontwikkelingen

Het project geeft inzicht in de informatiebehoeften en hoe we de toegang tot deze informatie zouden moeten organiseren. In een open leeromgeving wordt het mogelijk om ervaring op te doen met de methode en deze iteratief te optimaliseren. Daarmee kan dit project bijdragen aan andere initiatieven in de gebouwde omgeving. 

De betrokken klankbordgroep waarborgt verbindingen met aanpalende ontwikkelingen en maakt opschaling van de resultaten mogelijk.

Organisaties betrokken bij Digimeten en weten van circulariteit

  • Architectenbureau VDNDP en CIVIC Architects
  • Valstar Simonis (installatietechnisch adviseur)
  • ARUP (bouwfysisch adviseur)

De aannemers/bouwbedrijven worden op dit moment geselecteerd via een aanbesteding.

Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Twente.  Of neem contact op met UT projectleider Marc van den Berg: m.c.vandenberg@utwente.nl

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.