Overzicht en inzicht in ieders rol in het bouw- en installatieproces
Digitalisering kunnen we stroomlijnen met één kennisagenda
Samen bouwen aan digitalisering in de gebouwde omgeving

Waarom versnellingsprojecten

Draagt jouw project aantoonbaar bij aan de doelstellingen van de digiGO, dan zorgen de experts van het Digiteam ervoor dat je in contact komt met initiatiefnemers van vergelijkbare projecten.

Wat levert een digiGO ‘stempel’ op?

  • Je vergroot samen, slim en snel beschikbare vakkennis;
  • Je vindt gemakkelijker potentiële sponsors of enablers;
  • Je krijgt extra ruimte om te experimenteren, door gebruik te maken van praktijkomgevingen, waar je (deel)producten en kennis kunt testen, controleren en goedkeuren;
  • Je borgt dat je project niet alleen goed aansluit op andere projecten, maar ook voldoet aan alle relevante regelgeving, (internationale) normen en standaarden.

Voldoet jouw digitaliseringsproject aan de eisen (zie hiernaast)? Meld het dan vandaag nog aan!

Meld je project aan

Kenmerken van een versnellingsproject

  • Draagt naast eigen doelen bij aan collectieve doelen, zoals vastgelegd in de digiGO;
  • Levert praktisch voordeel op voor betrokkenen én sector;
  • Wordt uitgevoerd door een netwerk van belanghebbenden (organisatie-overstijgend);
  • Draait om samenhang en verbinding;
  • Wordt in principe in-kind gefinancierd, er is een beperkt fonds beschikbaar als katalysatorbudget.

 
Cookie-instellingen