EN GRUND att bygga vidare på

Samarbete blir bättre när informationen vi bygger på är utbytbar, strukturerad, är entydig, korrekt, komplett och återanvändbar. BIM grundläggande informationsleveransspecifikation (BIM basic ILS) är ett bra första steg. 

Den andra versionen av denna ansökningsriktlinje bygger vidare på den grund som tidigare lagts och är kompletterat med feedback och insikter från fältet. Denna uppdaterade BIM-bas ILS ger stöd och vägledning tips för strukturerat och entydigt informationsutbyte inom byggnation. 


Än ingen partner?Gå med här!

Klicka på en bricka för mer information >