Wat is digiGO?

digiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp-, bouw-, en technieksector. Samen zorgen we voor versnelling van ketenbrede digitalisering. Waarom en hoe we dat doen lees je hieronder. Doe je mee?

Waarom digiGO?

Samen werken aan digitalisering is cruciaal voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. En voor Nederland als geheel. Want digitalisering is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We hebben digitalisering hard nodig bij formuleren van antwoorden op al deze vraagstukken – maar hoe doen we dat slim, snel én samen met de hele keten, van ontwerp tot onderhoud en sloop?  

Voor wie is digiGO?

digiGO en ons netwerk is voor alle relevante bedrijven uit de sector, de overheid en de onderwijswereld toegankelijk via lopende programma’s en projecten, events en communicatie. digiGO wil een ‘clubhuis’ zijn voor iedereen die graag wil digitaliseren, van bestuur en directie tot uitvoering. Dat betekent veel ambitie, veel dynamiek en beweging.   

Maatschappelijke opgaven waaraan digiGO bijdraagt:

 • Sneller en meer woningen bouwen en renoveren; 
 • Circulair bouwen en de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen; 
 • Ontwikkeling en onderhoud van onze infrastructuur en (water)wegen; 
 • Realisatie van de energietransitie; 
 • Versterking van de kwaliteit, effectiviteit, efficiency en veiligheid over de sectoren; 
 • Slimme oplossingen voor het structurele tekort aan vakmensen bedenken;
 • Voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving.

Hoe is digiGO georganiseerd? 

Opdrachtgever van digiGO is de Bouwdigitaliseringsraad. Hierin zijn alle partijen vanuit de hele keten in de gebouwde omgeving vertegenwoordigd. Samen hebben zij een uitvoeringsagenda voor digiGO bepaald en monitoren zijn de voortgang van de hierboven genoemde activiteiten. Financiering vindt plaatst vanuit overheid, subsidies en vanuit de sector zelf.   

Hoe werkt digiGO aan het versnellen van digitalisering?

Als overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen jagen we als digiGO samen digitalisering aan en versnellen dit, door:

Regie op Standaarden

Het voeren van regie op de ontwikkeling en het bevorderen van het gebruik van (open) informatiestandaarden, in de hele keten. Zo wordt vooraf duidelijk vastgelegd welke informatie we wanneer en hoe uitwisselen, en communiceren we in dezelfde ‘taal’.

Informatiemanagement

Het verstrekken en delen van kennis over informatiemanagement en het ondersteunen van het digiGO netwerk bij de ontwikkeling van diverse informatiemanagementtools. Zoals bijvoorbeeld de ILS Configurator en de BIM Basis ILS.

digiDeals

Binnen de digiDeals werken we aan de dagelijkse digitale praktijk, met verschillende partijen uit de keten. Zo zoeken we naar slimme digitale antwoorden. Samen staan we sterk in het bedenken van oplossingen die onder andere bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, het circulariteitsvraagstuk en het oplossen van de woningnood.

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Het ontwikkelen en implementeren van een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO). Met dit stelsel leggen we een basis van goede afspraken, waarmee we op een (technische) veilige en betrouwbare manier data met elkaar kunnen delen, vanuit de bron.

digiVaardig

Het versterken van digitale vaardigheden van bedrijven en hun medewerkers in de OBT- sectoren, door het delen van best practices, trainingen en coaching.

Digital Experience Center

Het opzetten van een digital experience centre voor de gebouwde omgeving. Hier bieden we ruimte om mogelijke digitale oplossingen verder te kunnen valideren op bredere inzetbaarheid, en bekijk we samen of deze initiatieven rijp zijn om op te schalen naar nationaal niveau.

Aanhaken bij Nationale Groeifondsvoorstel Toekomstbestendige Leefomgeving

We sturen actief op de digitaliseringslijn binnen het Nationale Groeifondsvoorstel Toekomstbestendige Leefomgeving, gericht op infrastructuur, gebouwen en innovatie-ecosystemen.
Kijk waarom ons netwerk digiGO steunt

Waarom is digitaal samenwerken aan de gebouwde omgeving belangrijk? digiGO ging met 23 sleutelfiguren in de ontwerp-, bouw- en technieksector in gesprek over deze vraag.

 • Ronald Zandbergen, gemeente Rotterdam

 • Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

 • Lianda Sjerps, Business Manager Development, RcPanels

 • Paulus Eckhardt, directeur digital, VolkerWessels infrastructuur

 • Pieter Litjens, directeur CROW

 • Marcel Sukel, provincie Noord-Holland

Ronald Zandbergen, gemeente Rotterdam

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Lianda Sjerps, Business Manager Development, RcPanels

Paulus Eckhardt, directeur digital, VolkerWessels infrastructuur

Pieter Litjens, directeur CROW

Marcel Sukel, provincie Noord-Holland

Voorgeschiedenis

De Bouwagenda, het nationaal innovatie-programma voor de bouw, streeft naar 100 procent energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10 procent productiviteitsstijging in de bouwsector in 2025. Daarom heeft De Bouwagenda samen met het BIM Loket in 2018 het initiatief genomen voor het opstellen van de DigiDealGO.

De Bouwagenda heeft haar aanjagersrol vervolgens overgedragen aan de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Tegelijkertijd is de deal nader uitgewerkt en kreeg een naam en uitstraling die de urgentie onderstreept: digiGO.

Hier staat digiGO voor

Ben je onderdeel van het digiGO-netwerk, dan draag je bij aan de ambities van de Uitvoeringsagenda 2022-2024:

Doe mee!

Heb je vragen omtrent digitalisering in jouw project, wil je kennis en ervaringen delen, heb je een vraag over de laatste stand van zaken, wil je input leveren of wil je in gesprek met een van onze mensen? Neem dan contact op.

Contact