Vacature - Projecmanager digiVaardig

Voor het programma digiVaardig zoeken wij ervaren projectmanagers!

Wil je bijdragen aan het digitaal vaardiger maken van de sector? Houd je van een flinke veranderuitdaging en is projectmanagement voor jou een 2e natuur? Je neemt graag verantwoordelijkheid en je vindt de ontwerp-, bouw- en technieksector een interessante sector om voor te werken? Dan zoeken we jou!

Over digiGO en digiVaardig

digiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp, bouw-, en technieksector. Vanuit digiGO worden verschillende digitaliseringsinitiatieven uitgevoerd, waaronder het digiVaardig programma.

Het gebrek aan personeel met digitale kennis en vaardigheden en een gebrek aan bewustzijn en begrip van digitale technologieën staan een snelle en brede digitalisering van de bouwsector in de weg. Er is behoefte aan informatie over nieuwe ontwikkelingen, ondersteuningsprogramma’s en inzicht in waar organisaties zelf staan in de digitale volwassenheid. Het digiVaardig programma richt zich specifiek op die punten.

De doelstelling van het digiVaardig programma is het verbeteren van digitale ketensamenwerking in de OBT-sector door het stimuleren van de digitale vaardigheid van mensen en organisaties. Dit doen we door het gebruik van beschikbare digitale best practices te versnellen met het ontwikkelen en inzetten van op doelgroepen toegesneden methoden en instrumenten.

Dit driejarige programma is onlangs gestart. De totale begroting behelst enkele miljoenen euro en we werken met een team van professionals aan de diverse baten. Het programma DigiVaardig bevat vijf bouwstenen die bedrijven alleen, maar vooral ook samen in concrete projecten, kunnen inzetten om hun digivaardigheid en digitale ketensamenwerking te vergroten:

 1. Meten en Monitoren – Deze bouwsteen geeft inzicht in waar men nu staat en wat de mogelijke groei in digivaardigheid is. Dit doen we door middel van een nog te ontwikkelen tool voor het meten en monitoren van de digitale volwassenheid (en het aanrijken van logische verbeterpunten in die digitale volwassenheid).
 2. Training tot digiCoach – Een op doelgroepen toegesneden coachingsprogramma, dat organisaties helpt hun digitaliseringsvraagstukken om te zetten in een plan en actie.
 3. Digiwerkplaatsen gekoppeld aan Digital Experience Center – Biedt een werkende regionale structuur waar best practices (met bijbehorende aanpak en resultaten) gedeeld worden en organisaties concreet kunnen samenwerken aan een project met ketenpartners/collega’s.
 4. digiGO Kwalificatie Framework – Formuleert en borgt de digiLevels en –skills in de sector en is daarmee referentie voor de ontwikkeling op organisatie en nationaal niveau.
 5. digiGO Platform voor kennis en ontwikkeling – Platform waar alle onderdelen van digiVaardig samenkomen en waar vraagstukken, oplossingen en aanpakken gematched worden, met concrete tools en beschikbare hulp.

Je neemt zitting in het Programmateam en je verzamelt een team met specialisten om je heen en draagt zorg voor een uitgewerkt projectplan wat kan rekenen op steun en draagvlak vanuit de diverse stakeholders. Je legt verantwoording over de voortgang van het project af aan de programmadirecteur en een eventuele klankbordgroep. De klankbordgroep toetst het project aan alle in het project geïdentificeerde belangen en inzichten. In het Programmateam wordt de samenhang met overige projecten van het programma geborgd.

Wat ga je doen?

 • Je hebt de dagelijkse leiding over de uitvoering van het project en stelt het projectplan inclusief mijlpalen per plateau op;
 • Je zorgt ervoor dat het project voorspelbaar en binnen afgesproken tijd, kosten en kwaliteit wordt uitgevoerd;
 • Je zorgt voor adequate bemensing van het projectteam (huurt in of maakt afspraken over in-kind bijdragen met sectorpartijen);
 • Je begeleidt, motiveert en inspireert projectmedewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor het najagen van de afgesproken projectdoelen van het project en geeft sturing aan alle activiteiten die nodig zijn om de projectdoelen te behalen;
 • Je rapporteert over behaalde resultaten, voortgang, kosten en stuurt zo nodig tijdig bij;
 • Je coördineert en faciliteert de nodige overleggen met de klankbordgroep en in overige relevante gremia;
 • Je onderhoudt contact met en verbindt alle relevante partijen bij en in het project;
 • Je zorgt voor samenhang en integratie met de overige projecten binnen het digiVaardig-programma.

Wat breng jij?

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Relevante kennis en ruime ervaring met project- en programmamanagement;
 • Heldere en vooruitstrevende visie op digitaal samenwerken in de keten en hoe we gedrag van mensen daarin kunnen ontwikkelen
 • Diepgaande kennis van, relevante werkervaring met gedragsveranderingsprogramma’s op het gebied van digitalisering, digitaal samenwerken en veranderingsbereidheid
 • Relevant netwerk, diepgaande kennis, werkervaring in en affiniteit de ontwerp-, bouw- en technieksector;
 • Minimaal 2 à 3 dagen per week beschikbaar;
 • Ondernemend, omgevingsbewust & resultaatgericht
 • Weet draagvlak te creëren bij relevante stakeholders
 • Goed kunnen samenwerken en beschikking over uitstekende communicatieve vaardigheden, wat je tot een stevige gesprekspartner maakt.

Wat bieden wij?

Een dynamische en missie gedreven werkomgeving met bevlogen collega’s. Werk in het digitale hart van de sector. Daarnaast bieden wij een flexibel in te vullen functie voor ongeveer 16 uur per week, eventueel uit te breiden als het programma zich verder ontwikkelt. De vergoeding is afhankelijk van je opleiding en werkervaring en marktconform.

Interesse?

Wil je meer weten of heb je interesse? Neem contact op met Eric Braat van HR of stuur je cv en motivatie naar HRM@digigo.nu. En kijk voor meer informatie ook op www.digigo.nu.