Voorzitter NLCS beheercommissie

digiGO zoekt een nieuwe voorzitter voor de NLCS beheercommissie.

Als voorzitter van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) Beheercommissie ben je de inspirerende trekker, die de open standaard NLCS de toekomst inloodst. Je primaire taak als voorzitter is om de beheercommissie te leiden. In de beheercommissie staat het beheer en doorontwikkeling van de open standaard centraal.

Als voorzitter zie je erop toe dat de belangen van alle stakeholders goed meegewogen worden in de besluitvorming van de ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat verschillende gezichtspunten aan bod komen. Verder fungeert de voorzitter als klankbord voor de manager Standaarden van digiGO en bereidt de voorzitter samen met de productmanager de vergaderingen voor.

Over de NLCS

De  NLCS standaard is een open tekenstandaard. Deze open standaard bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de coderingssystematiek en lagenstructuur van tekenwerk. De NLCS standaard zorgt voor uniformiteit in ontwerp-, besteks- en uitvoeringstekeningen. Degenen die met de tekeningen moeten werken, krijgen herkenbare objecten met vaste symbolen, lijnstijlen en arceringen te zien. Dat vergemakkelijkt het werken. Door de vaste lagenstructuur kunnen modelleurs en tekenaars makkelijker elkaars tekeningen overnemen en gebruiken. Dit zorgt dat modellen en tekeningen geschikt blijven voor langdurig gebruik, onderhoud en renovatie). De uitdagingen voor aankomende jaren zijn:

 • De NLCS standaard nog verder te harmoniseren met andere standaarden.
 • Het gebruik van de standaard in de energiesector te vergroten.
 • De standaard aan te laten sluiten bij het afsprakenstelsel DSGO. .

Als voorzitter van de beheercommissie ben je ook lid van de programmacommissie van digiGO.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de beheercommissie. In de beheercommissie zitten grote opdrachtgevers en de voorzitters van de expert,- en gebruikerscommissie. 

Profielomschrijving

 • Is gebruiker, of zijn/haar organisatie, is gebruiker van de NLCS-standaard en begrijpt het belang van de standaard in de sector.
 • Bewaakt de kwaliteit van het vergaderproces en de besluitvorming.
 • Draagt zorg voor goede omgangsvormen in de commissies.
 • Heeft natuurlijk gezag, zonder autoritair te zijn.

De commissievoorzitter:

 • Behartigt de belangen van de sector.
 • Begrijpt het belang van gegevensuitwissing in de OBT sector.
 • Zorgt voor een gedegen en efficiënt besluitvormingsproces.
 • Zorgt samen met de productmanager voor een meerjarenbeleid, de jaarplannen en het goed laten functioneren van de expertcommissie en de gebruikerscommissie.
 • Bewaakt het functioneren van alle commissie via het BOMOS beheermodel. 

Wat breng jij?

 • Inzicht in de meerwaarde en het gebruik van de NLCS-standaarden in de ontwerp-, bouw- en technieksector.
 • Leidinggevende ervaring en/of ruime ervaring als voorzitter in een vergelijkbare omgeving.
 • Ervaring met en kennis van de NLCS-standaard en een visie op het gebruik en de doorontwikkeling hiervan.
 • In staat de belangen van de OBT sector te doorgronden.
 • Bestuurlijke sensitiviteit en sterke communicatieve eigenschappen.

Tijdsbeslag en vergoeding

Er zijn vijf bijeenkomsten van een dagdeel per jaar, waarbij de beheercommissie bij elkaar komt. Er zijn vier bijeenkomsten van de programmacommissie. Naast de formele besprekingen zijn er enkele overleggen met de productmanager of met digiGO. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Wie zijn wij?

digiGO is de samenwerking van de overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en installatietechnieksector waarin wordt gewerkt aan digitale ketensamenwerking.  

 

Wat bieden wij?

Als voorzitter van de beheercommissie geef je sturing aan de adoptie van open standaarden in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het is een mooie functie om strategische ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling in de sector mogelijk te maken. Je hebt een invloedrijke rol op het gebied van digitalisering in de sector en je bouwt verder aan jouw netwerk.

 

Interesse?

Wil je meer weten of heb je interesse? Neem contact op met Henk Hutink (06-20120846). En kijk voor meer informatie ook op www.digigo.nu.