NLCS Gebruikersdagen 2024

In plaats van één jaarlijkse NLCS (Nederlandse CAD Standaard) gebruikersdag, organiseert digiGO in 2024 vier gebruikersdagen. Drie digitale en één live bijeenkomst, die we combineren met de D-Days 2024. Deelname is gratis.

Doe mee en noteer onderstaande data alvast in je agenda:

  • Maart: di 12 maart, 13-15 uur
  • Mei: do 23 mei, 12-13 uur
  • Sept: vr 27 sept, 15-16 uur
  • Nov: woe 13 nov, 12-13.30 uur gecombineerd met D-Days 2024

Online webinar #1 | dinsdag 12 maart 2024 | 13:00 - 15:00 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

NLCS van vitaal belang voor gemeenten

Op 12 maart 2024 organiseert NLCS (Nederlandse CAD Standaard) een speciale online gebruikers dag, waarin de focus ligt op “De Meerwaarde van NLCS voor Gemeenten”. Dit evenement belicht waarom NLCS van vitaal belang is, zelfs voor gemeenten die ingenieurswerk en contractbeheersing uitbesteden.

Waarom is NLCS belangrijk voor alle gemeenten?

  • Beter Opdrachtgeverschap: NLCS biedt een uniforme structuur voor het modelleren en tekenen van assets zoals wegen, bruggen en riolering. Als een op NLCS gebaseerd model of tekening onderdeel is van een contract, is deze eenvoudig te begrijpen en verwerken door een aannemer.
  • Betere opleverdossiers: NLCS zorgt ervoor dat een oplevering van assetdata goed gestructureerde en begrijpelijke modellen en tekeningen bevat. Het werk van een aannemer kan daardoor eenduidiger en eenvoudiger beoordeeld worden.
  • Op orde krijgen van assetdata: Voor effectief beheer en onderhoud is actuele asset data nodig. Een goede overdracht van informatie van projecten naar beheer is daarbij cruciaal. Met NLCS kan een assetdata beheerder aansluiten op de taal van de markt.

Inschrijven? Bekijk praktijkvoorbeelden 12 maart

De online gebruikers dag bestaat uit interactieve sessies met praktijkvoorbeelden die de voordelen van NLCS voor gemeenten in de schijnwerpers zetten. Asset data beheerders, ingenieurs, adviseurs, contractmanagers en marktpartijen die betrokken zijn bij stedelijke planning en beheer en onderhoud, worden uitgenodigd om deel te nemen en de meerwaarde van NLCS voor hun gemeente te ontdekken.

Programma 12 maart

13:00u | Introductie: Wat hebben we gedaan (terugblik 2023), wat gaan we doen?
13:20u | In dialoog met gebruikers: wat hebben jullie nodig van NLCS?
13:50u | Pauze
14:00u | Break-out rooms met praktijkvoorbeelden en demo’s van gemeenten
14:40u | Visie op de toekomst van NLCS mét interactie met de gebruikers
15:00u | Einde NLCS Gebruikersdag

Deze praktijkvoorbeelden kun je verwachten

Gemeente Rotterdam – NLCS ontwerptekeningen handig als basis voor 3D bewonersinfo

Peter Doorduin van Gemeente Rotterdam laat zien hoe NLCS ontwerptekeningen, die gebruikt worden voor het opstellen van bestekken, ook gebruikt kunnen worden als bron van informatie voor 3D visualisatie voor bewonersavonden. Dankzij de standaard, kan het 3D model met een script geautomatiseerd uit de 2D tekening worden opgebouwd.

Gemeente Gooise Meren – Visie op gebruik en toekomst NLCS
Erik van der Knaap (Gemeente Gooise Meren) laat zien hoe deze gemeente werkt met de NLCS en deelt zijn ervaringen. De NLCS is onderdeel van het gestandaardiseerd werken binnen de gemeente en staat beschreven in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte, ook geldend voor samenwerking externe organisaties. Efficiënt gebruik van data, naast NLCS ook BGT en BRK, in (ontwerp)proces is hierbij van belang.

Online webinar #2 | donderdag 23 mei 2024 | 12:00 - 13:00 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

IMBOR en NLCS: Een gezamenlijke basis voor projecten en beheer

Op donderdag 23 mei slaan IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) en NLCS de handen ineen voor een gezamenlijk evenement: “IMBOR en NLCS: Een gezamenlijke basis voor projecten en beheer.”
Waarom mag dit NLCS evenement niet gemist worden?

Optimaal beheer met IMBOR en GIS: Gemeenten kunnen met IMBOR en GIS de informatie over openbare ruimte beheren en visualiseren, waardoor besluitvorming en planning worden verbeterd. Deze integratie ondersteunt de tactische uitvoering van asset management.

Efficiënt Ontwerp en Uitvoering met NLCS en CAD: NLCS en CAD bieden een gestandaardiseerde aanpak voor ontwerp en uitvoering van projecten. Dit resulteert in uniforme tekeningen en verbetert de samenwerking tussen gemeenten en opdrachtnemers (ingenieursbureaus,aannemers).

De verbinding tussen NLCS en IMBOR: door een verbinding te leggen tussen NLCS en IMBOR, wordt het eenvoudiger om vanuit de wereld van NLCS asset informatie object georiënteerd te leveren aan de beheerder die met IMBOR werkt.

Inschrijven?

Het evenement op 23 mei zal ingaan op de synergie tussen NLCS en IMBOR, met praktijkvoorbeelden en discussies over hoe gemeenten het beste uit beide werelden kunnen benutten en toepassen.

Tijd:  12:00 – 13:00 uur

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Online webinar #3 | vrijdag 27 september 2024 | 15:00 - 16:00 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

NLCS voor Stedelijk Spoor (Rail)

Op vrijdag 27 september organiseert NLCS de “Online Friday NLCS Stedelijk Spoor,” waar de schijnwerpers gericht worden op de toepassing van NLCS in de wereld van stedelijk spoor.
Waarom mag deze online bijeenkomst niet overgeslagen worden?

De voordelen van NLCS nu ook voor stedelijk spoor: NLCS wordt uitgebreid met een objecten structuur voor stedelijk spoor. Deze online bijeenkomst belicht de voordelen van het gebruik van NLCS voor rail ontwerp, contracten en gestandaardiseerde opleveringsdossiers voor beheer en onderhoud in het stedelijk spoor.

Verbeterde Samenwerking tussen Stakeholders: Ontdek hoe NLCS de samenwerking tussen verschillende stakeholders in de stedelijke spoorsector bevordert. Gestandaardiseerde en eenduidige object georiënteerde tekeningen en een uniforme aanpak verbeteren de communicatie en efficiëntie in projecten en in beheer processen.

Inschrijven?

De Online Friday op 27 september laat het zien met praktijkvoorbeelden en de gelegenheid om vragen te stellen aan experts op het gebied van NLCS voor stedelijk spoor.

Tijd:  15:00 – 16:00 uur

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Live meeting | woensdag 13 november 2024 | 12:00 - 13:30 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

NLCS in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving – Roadmap voor de Toekomst

NLCS richt zich, de naam zegt het al, op de wereld van CAD en ontwerpen. In het digitaal stelsel gebouwde omgeving is het toverwoord federatief datadelen. Wat is niet alleen het gevolg voor NLCS maar ook vooral de kansen, voor haar gebruikers en de softwareleveranciers? In welke volgorde en met welke snelheid verandert de bouwsector? In deze sessie gaan we in dialoog met NLCS gebruikers én beheerders en asset managers in de openbare ruimte en infra om te bespreken wat er moet gebeuren rondom de volgende uitdagende thema’s:

Het gebruiken van open (geo-)data in CAD: Op dit moment zijn er voor de BGT en het PDOK thema Stedelijk Water conversietabellen beschikbaar naar NLCS/CAD. Welke databronnen moeten ook beschikbaar zijn in CAD? En welke (DSGO-)afspraken zijn hiervoor nodig?

Informatieleveringsspecificaties: Moeten NLCS of DigiGO organiseren dat je met NLCS een informatieleveringsspecificatie (ILS) kan opstellen? En zo ja, wat is daarvoor nodig? En moeten er eigenlijk standaard tekeningen worden gedefinieerd door de sector?

Uitwisseling van modellen en tekeningen: Moet NLCS een uitwisselformaat hebben? Hoe moet NLCS omgaan met 2D en 3D representaties? Moet er een relatie worden gelegd tussen NLCS en IFC? Wat zijn de uitdagingen en wat moet NLCS faciliteren en wat niet?

Het gebruiken van meetgegevens in CAD: meetgegevens en puntenwolken (data inwinning) kunnen op twee manieren worden gebruik in CAD: om objecten te tekenen op basis van de meting; en om te controleren welke afwijkingen een ontwerp heeft ten opzichte van de feitelijke bestaande situatie. Moet NLCS hierbij op bepaalde manier ondersteunen en zo ja, hoe?

RAW-bestekken en NLCS-bestekstekeningen: Bij een RAW bestek wordt meestal ook een bestekstekening geleverd. Deze moeten onderling consistent zijn; en de gegevens op de tekeningen kunnen als input dienen voor het opstellen van een bestek. Moeten NLCS en DigiGO iets ontwikkelen om de automatisering hiervan te ondersteunen, en zo ja, wat?

Data bij tekeningen: Naast NLCS modellen of -tekeningen moeten aannemers ook dataleveringen doen op basis van IMBOR, GWSW of andere ontologieën en objecttypenbibliotheken. Hoe hangt dit samen? Kan sommige informatie al worden ingevuld door de ontwerper, of (nog beter) automatisch worden ingevuld vanuit CAD? Wat moet NLCS of DigiGO hiervoor organiseren? Met welke standaarden moet NLCS samen gebruikt kunnen worden (ImGeo, IMBOR, GWSW, …)?

Inschrijven?

Deze live-sessie wordt tijdens de (gratis) D-Days 2024 georganiseerd.

Tijd:  12:00 – 13:30 uur

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.