NLCS Gebruikersdagen 2024

In plaats van één jaarlijkse NLCS (Nederlandse CAD Standaard) gebruikersdag, organiseert digiGO in 2024 vier gebruikersdagen. Meedoen is gratis. Doe mee en noteer deze data in je agenda:

 • 23 mei – online
 • 27 september – online
 • 16 oktober – tegelijk met de digiGO D-Day 2024

Scroll naar onderen om opnames van deze events te bekijken.

Online webinar #2 | donderdag 23 mei 2024 | 12:00 - 13:00 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

IMBOR en NLCS: Een gezamenlijke basis voor projecten en beheer

Op donderdag 23 mei slaan IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) en NLCS de handen ineen voor een gezamenlijk evenement: “IMBOR en NLCS: Een gezamenlijke basis voor projecten en beheer.”

Waarom mag dit NLCS evenement niet gemist worden?

Optimaal beheer met IMBOR en GIS: Gemeenten kunnen met IMBOR en GIS de informatie over openbare ruimte beheren en visualiseren, waardoor besluitvorming en planning worden verbeterd. Deze integratie ondersteunt de tactische uitvoering van asset management.

Efficiënt Ontwerp en Uitvoering met NLCS en CAD: NLCS en CAD bieden een gestandaardiseerde aanpak voor ontwerp en uitvoering van projecten. Dit resulteert in uniforme tekeningen en verbetert de samenwerking tussen gemeenten en opdrachtnemers (ingenieursbureaus,aannemers).

De verbinding tussen NLCS en IMBOR: door een verbinding te leggen tussen NLCS en IMBOR, wordt het eenvoudiger om vanuit de wereld van NLCS asset informatie object georiënteerd te leveren aan de beheerder die met IMBOR werkt.

Inschrijven?

Het evenement op 23 mei zal ingaan op de synergie tussen NLCS en IMBOR, met praktijkvoorbeelden en discussies over hoe gemeenten het beste uit beide werelden kunnen benutten en toepassen.

Tijd:  12:00 – 13:00 uur

12:00u | Welkom! Introductie IMBOR en NLCS
12:10u | Presentatie gemeente Dordrecht: Objectgericht werken in de bouwketen met IMBOR en NLCS is echt mogelijk

Theo Santegoets en Dimitry Dekker nemen je mee in de pilot die de gemeente Dordrecht heeft uitgevoerd rond de gegevensuitwisseling tussen de gemeente als opdrachtgever, het ingenieursbureau, de aannemer en de beheerder. Zij bespreken de beoogde doelen, de uitdagingen die ze zijn tegengekomen en de werkelijke resultaten. Dimitry zal laten zien hoe IMBOR data wordt vertaald naar NLCS zonder informatieverlies en weer terug.

12:50u | Update NLCS en IMBOR; laatste nieuws en use cases.
12:55u | Afsluiting
13:00u | Einde NLCS Gebruikersdag

Online webinar #3 | vrijdag 27 september 2024 | 15:00 - 16:00 uur

NLCS Gebruikersdagen 2024

NLCS voor Stedelijk Spoor (Rail)

Op vrijdag 27 september organiseert NLCS de “Online Friday NLCS Stedelijk Spoor,” waar de schijnwerpers gericht worden op de toepassing van NLCS in de wereld van stedelijk spoor.

Waarom mag deze online bijeenkomst niet overgeslagen worden?

De voordelen van NLCS nu ook voor stedelijk spoor: NLCS wordt uitgebreid met een objecten structuur voor stedelijk spoor. Deze online bijeenkomst belicht de voordelen van het gebruik van NLCS voor rail ontwerp, contracten en gestandaardiseerde opleveringsdossiers voor beheer en onderhoud in het stedelijk spoor.

Verbeterde Samenwerking tussen Stakeholders: Ontdek hoe NLCS de samenwerking tussen verschillende stakeholders in de stedelijke spoorsector bevordert. Gestandaardiseerde en eenduidige object georiënteerde tekeningen en een uniforme aanpak verbeteren de communicatie en efficiëntie in projecten en in beheer processen.

Inschrijven?

De Online Friday op 27 september laat het zien met praktijkvoorbeelden en de gelegenheid om vragen te stellen aan experts op het gebied van NLCS voor stedelijk spoor.

Tijd:  15:00 – 16:00 uur

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Live meeting | woensdag 16 oktober 2024

NLCS Gebruikersdagen 2024

NLCS in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving – Roadmap voor de Toekomst

NLCS richt zich, de naam zegt het al, op de wereld van CAD en ontwerpen. In het digitaal stelsel gebouwde omgeving is het toverwoord federatief datadelen. Wat is niet alleen het gevolg voor NLCS maar ook vooral de kansen, voor haar gebruikers en de softwareleveranciers? In welke volgorde en met welke snelheid verandert de bouwsector? In deze sessie gaan we in dialoog met NLCS gebruikers én beheerders en asset managers in de openbare ruimte en infra om te bespreken wat er moet gebeuren rondom de volgende uitdagende thema’s:

Het gebruiken van open (geo-)data in CAD: Op dit moment zijn er voor de BGT en het PDOK thema Stedelijk Water conversietabellen beschikbaar naar NLCS/CAD. Welke databronnen moeten ook beschikbaar zijn in CAD? En welke (DSGO-)afspraken zijn hiervoor nodig?

Informatieleveringsspecificaties: Moeten NLCS of DigiGO organiseren dat je met NLCS een informatieleveringsspecificatie (ILS) kan opstellen? En zo ja, wat is daarvoor nodig? En moeten er eigenlijk standaard tekeningen worden gedefinieerd door de sector?

Uitwisseling van modellen en tekeningen: Moet NLCS een uitwisselformaat hebben? Hoe moet NLCS omgaan met 2D en 3D representaties? Moet er een relatie worden gelegd tussen NLCS en IFC? Wat zijn de uitdagingen en wat moet NLCS faciliteren en wat niet?

Het gebruiken van meetgegevens in CAD: meetgegevens en puntenwolken (data inwinning) kunnen op twee manieren worden gebruik in CAD: om objecten te tekenen op basis van de meting; en om te controleren welke afwijkingen een ontwerp heeft ten opzichte van de feitelijke bestaande situatie. Moet NLCS hierbij op bepaalde manier ondersteunen en zo ja, hoe?

RAW-bestekken en NLCS-bestekstekeningen: Bij een RAW bestek wordt meestal ook een bestekstekening geleverd. Deze moeten onderling consistent zijn; en de gegevens op de tekeningen kunnen als input dienen voor het opstellen van een bestek. Moeten NLCS en DigiGO iets ontwikkelen om de automatisering hiervan te ondersteunen, en zo ja, wat?

Data bij tekeningen: Naast NLCS modellen of -tekeningen moeten aannemers ook dataleveringen doen op basis van IMBOR, GWSW of andere ontologieën en objecttypenbibliotheken. Hoe hangt dit samen? Kan sommige informatie al worden ingevuld door de ontwerper, of (nog beter) automatisch worden ingevuld vanuit CAD? Wat moet NLCS of DigiGO hiervoor organiseren? Met welke standaarden moet NLCS samen gebruikt kunnen worden (ImGeo, IMBOR, GWSW, …)?

Inschrijven?

Deze live-sessie wordt tijdens de (gratis) D-Days 2024 georganiseerd.

Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

TERUGBLIK | NLCS Gebruikersdagen 2024

Bekijk hier de opnames van de NLCS Gebruikersdag terug!

 • 12 maart 2024

  NLCS online Gebruikersdag voor Gemeenten | Plenair programma

 • 12 maart 2024

  NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 1 - gemeente Rotterdam

 • 12 maart 2024

  NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 2 - gemeente Gooise Meren

 • 12 maart 2024

  NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 3 - Kempkes Landmeten

 • 12 maart 2024

  NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 4 - HB Adviesbureau

NLCS van vitaal belang voor gemeenten | 12 maart 2024
12 maart 2024

NLCS online Gebruikersdag voor Gemeenten | Plenair programma

12 maart 2024

NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 1 - gemeente Rotterdam

12 maart 2024

NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 2 - gemeente Gooise Meren

12 maart 2024

NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 3 - Kempkes Landmeten

12 maart 2024

NLCS Gebruikersdag voor Gemeenten, sessie 4 - HB Adviesbureau