Wie vormen het Digiteam?

Het Digiteam bestaat uit een groep experts die de verschillende partijen uit de ontwerp-, bouw en technieksector vertegenwoordigen. Samen kunnen ze bogen op jarenlange ervaring met (digitaliserings)processen in de gebouwde omgeving.  

Wat doet het Digiteam?

Het digiGO coördineert de uitrol van het digiAkkoord, onder andere door initiatieven in de markt met elkaar te verbinden tot digiDeal. Het werk van het Digiteam is georganiseerd langs de digiGO actielijnen en programma’s.

De ontwikkelingen binnen de diverse programma’s moeten leiden tot beter digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het Digiteam beoordeelt de digiDeals die in het kader van de digiGO actielijnen worden ingediend.

Beoordeling digiDeals

Dien jij een project in als mogelijke digiDeal? Dan wordt deze aanvraag mede ter beoordeling aan het Digiteam voorgelegd. Daarbij staan drie vragen centraal:

 • Draagt je project voldoende bij aan de doelen van het digiAkkoord?
 • Is de informatie over de partners, financiën, governance, doelstellingen, fasering en business case voldoende concreet
 • Heb je ondersteuning nodig in de vorm van financiering, kennis of een netwerk?

Verbindingen leggen

Centraal bij de beoordeling staat het leggen van verbindingen met mogelijke aanpalende projecten, om dubbel werk en versnippering tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan:

 • Verbinden met benodigde competenties en kennis.
 • Verbinden met potentiële sponsors en/of enablers.
 • Afstemming of gebruik van bestaande (open) standaarden.
 • Aansluiting op (inter)nationale normen (NEN, ISO, CEN).
 • Verbinden met praktijkomgevingen waar (deel)producten en kennis kunnen worden geverifieerd en gevalideerd.

Juiste randvoorwaarden creëren 

Bij het beoordelen van de Digideals is het belangrijk dat de randvoorwaarden juist zijn. Daarom helpt het Digiteam ook bij:

 • Het creëren van juiste experimenteer-omgevingen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van aanbestedingsrechtelijke oplossingen.
 • Het wegnemen van concurrerende belangen.
 • Het maken van afspraken over beheer en exploitatie.

Ook helpt het Digiteam bij het maken en vastleggen van afspraken rondom zorgvuldig beheer en exploitatie van je eindproduct. Denk aan zaken als eigenaarschap, beheer, exploitatie en beschikbaarheid. Neem contact op met het Digiteam via Henk Hutink of neem rechtstreeks contact op met één van de leden van het Digiteam.

Alle inspanningen van dit team zijn gebaseerd op in-kind bijdragen van de ondertekenaars van het digiAkkoord 2030.

Dit zijn de leden van het Digiteam

Pieter van Teeffelen

Directeur Regie & Organisatie, namens digiGO

Remco van der Linden

Techniek Nederland, namens technieksector

Martijn Carlier

Informatiemanagement, namens digiGO

Henk Hutink

Regie op standaarden, namens digiGO

Dennis Mollet

Bouwend Nederland, namens bouwsector

Roxane Daniëls

VNG, namens gemeenten

Otto Schepers

NLingenieurs, namens ingenieurs en architecten

Rien Wabeke

Ketenstandaard Bouw & Techniek, namens kennisinstellingen

Erik Blaakman

Rijkswaterstaat CIV, namens de overheid en opdrachtgevers

Saskia Hesselink

Ministerie van BZK, namens de overheid en opdrachtgevers