Wat zijn digiDeals?

De bouw-, ontwerp- en technieksector heeft in 2023 het digiAkkoord tot 2030 gesloten, om samen sneller te digitaliseren. Met als uiteindelijk doel het maken van een schaalsprong voor maatschappelijke bouwopgaven in Nederland. Rondom deze opgaven zijn 7 actielijnen ontwikkeld, met daarbinnen concrete projecten en programma’s: de digiDeals.

Bekijk de 7 actielijnen en actuele digiDeals >

Claudia Reiner tekent het digiAkkoord 2023

Waarom digiDeals?

De maatschappelijke vraagstukken waar we als bouw-, ontwerp- en technieksector voor staan zijn vaak zo complex, dat ze de inzet van individuele organisaties en bedrijven overstijgen. Binnen de digiDeals werken we aan de dagelijkse praktijk met verschillende partijen uit de keten. Zo zoeken we naar slimme digitale antwoorden. Samen staan we sterk in het bedenken van oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, het circulariteitsvraagstuk en het oplossen van de woningnood.

Wat levert een digiDeal jou op?

 • Commitment van de sector – digiGO gaat actief in gesprek met bestuurders om sectorbrede digitalisering op de agenda te zetten met concrete doelstellingen/projecten.
 • Regisseren, structureren en opstarten – digiGO heeft veel ervaring in het structureren en opstarten van nieuwe digitaliseringsprojecten en -programma’s. Een idee is vaak niet genoeg, de juiste partners, het goed organiseren en borgen (schalen) van het resultaat is cruciaal.
 • Netwerk, verbinden, community building – digiGO heeft een groot netwerk en weet wat er speelt in de sector. Door het verbinden van partijen en het bundelen van initiatieven met een vergelijkbaar doel, kunnen we daadwerkelijk versnellen.
 • Initiëren – digiGO neemt zelf het initiatief om op basis van de doelstellingen uit actielijnen/roadmaps partijen in de sector bij elkaar te brengen en uitvoeringsprogramma’s op te zetten.
 • Organiseren van financiering – bij veel projecten of programma is de financiering een uitdaging. digiGO kan helpen bij het vinden van (het laatste stukje) financiering.
 • Marketing en opschalen – de crux bij digitalisering is uiteindelijk opschalen in de sector. digiGO kan actief de informeren en gebruikers benaderen om het resultaat op de juiste plek te laten landen.

Vorm en toets jouw digiDeal

Als je een nieuwe digiDeal wilt aanmelden, denk dan eens na over de antwoorden op de volgende vragen:

 • Op welk probleem in welke sector richt de digiDeal zich?
 • Wat is het doel en het beoogde resultaat van deze digiDeal?
 • Welke partijen zijn betrokken bij uitvoering en financiering van de deal?
 • Zijn er voor de digiDeal al een opdrachtgever, projectleider/team en stuurgroep aangewezen? Wat is de looptijd van het project en hoe is dit gefaseerd?
 • Waarom wil je jouw initiatief verbinden met digiGO en/of het digiAkkoord?
 • Wat kunnen wij vanuit digiGO voor de digiDeal betekenen?

Toets via de knop hieronder of jouw idee of project geschikt is als digiDeal.

Ik meld mijn digiDeal aan, en dan?

Als je een digiDeal aanmeldt, plannen wij een kennismakingsgesprek met je in. Dit gebruiken we om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de digiDeal. Zo kijken we op welke manier we je het beste kunnen ondersteunen.  Waar vinden we synergieën met andere projecten, dus hoe past de digiDeal binnen het digiAkkoord en de projecten en programma’s die al lopen? Wij begeleiden je verder met het sluiten van de digiDeal. Dat doen we door te kijken hoe we jouw initiatief kunnen verbinden met plannen van andere partijen en door het coördineren van het project.

Vragen? Neem dan contact op met Henk

Henk Hutink

Wil je meer weten over het digiAkkoord en de digiDeals, heb je een specifieke vraag over een bepaalde deal, of heb je zelf een idee voor een deal die volgens jou past binnen het akkoord? Neem dan contact op met Henk Hutink, manager standaarden en internationaal bij digiGO.

Dat kan via het algemene telefoonnummer, 085-1603340 of stuur een mail naar Henk.