Basis ILS Puntenwolk

Samenwerken gaat beter als de informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

Al zeker 10 tot 15 jaar worden puntenwolken ingewonnen. Tegelijkertijd zijn er doorlopend nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe mogelijkheden van inwinning, verwerking en gebruik vinden hun weg naar de praktijk. In het algemeen worden hard- en software steeds toegankelijker. Deze positieve ontwikkelingen leiden ook tot een diversiteit aan puntenwolkdatasets.

Daarom is het belangrijker dan ooit om vooraf afspraken te maken over het gewenste gebruik (toepassing) en de datakwaliteit. De Basis Informatieleveringsspecificatie Puntenwolk (Basis ILS Puntenwolk) is hierbij een goede eerste stap.

Deze eerste versie van deze toepassingsrichtlijn is geen voorschrift met gelijk de juiste eisen voor iedereen in elk (sub)domein van de sector. Wél zorgt de Basis ILS Puntenwolk voor houvast om goed tot afspraken te komen bij het uitvragen en het aanleveren van puntenwolken.


Overtuigd? Sluit jouw bedrijf aan!
Vul het deelnameformulier in en stuur jullie logo op