Toepassingen NLCS

De toepassingsmogelijkheden van NLCS zijn talloos: van ontwerp en bouw van rioleringen en wegverhardingen tot wegmarkeringen en verkeersborden. Kortom, het hele spectrum van ontwerpen, bouwen en beheren wordt afgedekt met deze open standaard. Laat je inspireren door de mogelijkheden en verhalen en praktijkvoorbeelden van anderen.

Ongekende toepassingsmogelijkheden

NLCS wordt breed toegepast in onder meer de grond-, weg- en waterbouw, zowel publiek als privaat. De standaardbibliotheek van NLCS biedt een grote hoeveelheid objecten om te gebruiken in deze ontwerptekeningen. Vanuit verschillende branches en partijen komen nieuwe toepassingsvragen en -ideeën. Deze uitbreidingsmogelijkheden worden onderzocht in diverse commissies. Zo groeit NLCS mee met de behoefte van de markt en worden de toepassingmogelijkheden steeds uitgebreider.

Nieuwe toepassingsmogelijkheden

Stedelijk spoor

Op basis van het in 2019 opgestelde convenant tussen BIM Loket en de stedelijke vervoersbedrijven MET Amsterdam/GVB/HTM/RET en U-OV ontwikkelt een werkgroep voorstellen met metro- en tramobjecten, voor het gebruik in projecten (en beheer) op het gebied van Stedelijk Spoor. Om de impact inzichtelijk te maken, start de werkgroep met het inventariseren van de huidige tekenstandaarden, en met de afstemming van de doorontwikkeling van OTL (Object Type Library) -spoor.

Netbeheer

Eén methode waarmee onder andere de netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers samen kunnen werken aan informatie en een soepele uitwisseling daarvan, gebaseerd op reeds bestaande standaarden en systemen. Dat is het doel van projectplan waaraan momenteel wordt gewerkt binnen het werkpakket Netbeheer.

RAW pakketten en installaties

CROW (beheerder RAW systematiek) en softwareleveranciers van RAW en NLCS doen in het kader van dit werkpakket een verkenning naar de mogelijkheid om de NLCS en RAW-systematiek met elkaar te verenigen. Het doel hierbij is om de hoeveelheden te bepalen en dit vervolgens te koppelen met RAW voor het opstellen van bestekken en calculaties.

Data-inwinning

digiGO heeft een verkenning laten doen naar de toepassing van de NLCS voor objectgeoriënteerde data-inwinning. Conform NLCS ingewonnen data is direct toepasbaar in de levenscyclus van assets/objecten in de gebouwde omgeving. De Beheercommissie NLCS van digiGO werkt de module voor data-inwinning verder uit met meerdere betrokken partijen.

Meer informatie

Wil je de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen je eigen organisatie? Wil je graag meedenken bij de ontwikkeling van één van bovenstaande modules? Of ken je een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin

Contact opnemen met Aydemir
Deze projecten kwamen tot stand met NLCS

Nieuws
28 jun 2021

NLCS is zeker een blijvertje