Over het Model Informatieprotocol

Het Model Informatieprotocol helpt de opdrachtgever bij het opstellen van een projectspecifiek Informatieprotocol. Hierin staan contractuele afspraken over de uitwisseling van digitale informatie tijdens een bouwproject.

Direct aan de slag met het Model Informatieprotocol? Download het Model.

Naar Downloads

Rol van het Informatieprotocol

Voor succesvol BIM-project zijn goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een voorwaarde. Het Informatieprotocol speelt hierbij – naast het BIM Uitvoeringsplan (BUP) – een belangrijke rol. Het Informatieprotocol legt specifieke contractuele afspraken vast over digitale informatie-uitwisseling in bouwprojecten. Het vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC. Het Informatieprotocol is een bijlage bij het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een project waarin digitaal wordt samengewerkt.

Model Informatieprotocol

Het Model Informatieprotocol is bedoeld als hulpmiddel om een projectspecifiek Informatieprotocol op te kunnen stellen. Het Model sluit aan op de internationale normenserie NEN-EN-ISO 19650, en vervangt het oudere Model BIM Protocol. Informatiemanagement in bouwprojecten gaat tegenwoordig tenslotte over méér dan alleen 3D-modellen.

 

Modellen Informatieprotocol en BUP

In 2017 publiceerden de toenmalige Bouwinformatieraad en BIM Loket de eerste versies van het ‘Nationaal Model BIM Protocol’ en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. Deze modellen werden daarna veel gebruikt in de Nederlandse BIM-praktijk. Feedback van gebruikers en bouwjuristen leidde tot de publicatie van een een nieuw Model BIM Uitvoeringsplan (BUP) in 2021. En nu is er ook dit nieuwe Model Informatieprotocol, als vervanging van het Model BIM Protocol uit 2017.

Doel van dit Model Informatieprotocol is om voor de Nederlandse bouwpraktijk een standaard neer te zetten voor contractuele bepalingen rond de digitale informatie-uitwisseling in projecten en daarmee duidelijkheid te scheppen in de markt. Mogelijk wordt het Informatieprotocol als apart contractdocument in de toekomst overbodig, omdat digitaal samenwerken zodanig standaard wordt in de sector, dat de gebruikelijke algemene contractvoorwaarden zoals de DNR, de UAV en de UAV-GC daarop worden aangepast.

Bekijk de Online Friday over het Model Informatieprotocol

Zoek je een heldere introductie op het Model Informatieprotocol? Bekijk dan de Online Friday waarin het vernieuwde Model in april 2024 werd gelanceerd. Opsteller Dik Spekkink vertelt kort iets over de context, en neemt je stap voor stap mee door de verschillende onderdelen van het Model. In een half uurtje weet je (bijna) alles!

Feedback gevraagd!

Voor het verbeteren en doorontwikkelen van het Model Informatieprotocol is jouw feedback van grote waarde. Heb je suggesties of opmerkingen? Geef ze aan ons door. Bedankt!

Geef feedback